Danes bo v šolske klopi sedlo 193.116 osnovnošolcev, med njimi 21.123 prvošolcev

Osnovne šole bo v šolskem letu 2021/2022 obiskovalo predvidoma 193.116 učenk in učencev (lani 191.036), od tega bo šolski prag prestopilo 21.198 prvošolk in prvošolcev (lani 21.438). V Sloveniji bo v šolskem letu 2021/22 delovalo 456 matičnih osnovnih šol ter 315 podružničnih šol.
Pričakujemo okrog 76.000 srednješolcev, od tega v začetnem letniku programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja dobrih okrog 20.000 novincev. Organizacija in izvedba pouka bo potekala po modelu B, kar pomeni, da se bosta v vzgojni-izobraževalnih zavodih izvajala tako obvezni kot neobvezni del izobraževalnega procesa. Ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se lahko izvajajo vse dejavnosti in programi, vključno z dnevi dejavnosti, šolo v naravi in plavalnimi tečaji. Plavalni tečaji za učence se lahko izvajajo, vendar le ob upoštevanju priporočil NIJZ in priporočil za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času pojavljanja COVID-19.

Prav tako je možna izvedba šol v naravi v skladu s higienskimi priporočili NIJZ. “Če je možno, priporočamo izvedbo programa šole v naravi v okviru enega oddelka, in to v nastanitvah, ki so ustanovljene za ta namen (Centri šolskih in obšolskih dejavnosti).  Izvajajo se lahko tudi dnevi dejavnosti, ki se praviloma izvajajo na šoli oziroma v čim večji meri na varnem odprtem prostoru,” so sporočili iz pristojnega ministrstva.

Na dvojezični srednji šoli bodo v novem šolskem letu pričeli z izvajanjem dveh novih programov in sicer Frizer ter Predšolska vzgoja.

Samotestiranje in nošnja mask

Tako uredba kot tudi odlok določata samotestiranje učencev tretjega izobraževalnega obdobja (od 7. do 9. razreda) in dijakov s hitrim antigenskim testom. Način izvajanja samotestiranja, ki ga učenci in dijaki izvajajo doma, določa Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/21, dne 23. 8. 2021, in se bo začel uporabljati 1. septembra 2021.

Samotestiranja ne izvedejo dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev.