Današnji referendum: V volilnem okraju Lendava do 11.00 ure 7,72-odstotna udeležba

Na današnjo referendumsko nedeljo lahko približno 1,7 milijona volilnih upravičencev na okoli 3000 voliščih izrazi svoje mnenje o noveli zakona o vodah. V volilnem okraju Lendava se je do 11.00 ure na volišča odpravilo 1.656 upravičencev od 21.440, kar pomeni, da je udeležba 7,72-odstotna, ki je hkrati tudi najnižja v Pomurju. Prav v volilni enoti Ptuj, kamor spada tudi volilni okraj Lendava, je do 11.00 ure bila najnižja volilna udeležba v državi, to je 11,44-odstotna. Odstotek volilne udeležbe v Sloveniji je 15,15-odstoten.
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 25. maja 2021 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 11. julija 2021, za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, pa je bil določen 31.5.2021. To je 25. referendum v samostojni Sloveniji, ki je posledica okoli 50.000 zbranih podpisov državljank in državljanov. Referendumsko vprašanje se glasi: “Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. marca 2021?” Volivci svojo voljo izrazijo tako, da obkrožijo za ali proti.

Da bi bil zakon na referendumu zavrnjen, mora proti glasovati večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, a pod pogojem, da bo proti glasovala najmanj petina vseh volivcev oziroma najmanj 339.726 volilnih upravičencev. Skoraj pet odstotkov upravičencev oziroma 84.000 ljudi je že predčasno glasovalo, kar je rekord med vsemi dosedanjimi referendumi in volitvami. Volilne komisije bodo ugotavljale volilno udeležbo do 11.00, do 16.00 in do 19.00.

Vsi Pomurski volilni okraji do 11.00 ure:

  • Lendava, 7,72 %
  • Ljutomer, 14,60 %
  • Murska Sobota 1, 11,34 %
  • Murska Sobota 2, 11,03 %
  • Gornja Radgona, 15,20 %