Današnji dan v znamenju mature in nacionalnega preverjanja znanja

Današnjo sredo se začenjata splošna matura 2022 v srednjih šolah in nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v osnovnih šolah. Nacionalno preverjanje znanja je pisno preverjanje znanja učencev osnovne šole po zaključenem drugem in tretjem obdobju. Splošno maturo opravljajo dijaki gimnazij in maturitetnega tečaja ter je pogoj za nadaljevanja študija na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih programih.
Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) bo za učenke in učence 6. in 9. razreda osnovnih šol potekalo od 4. do 10. maja na vseh osnovnih šolah v Republiki Sloveniji.

V sredo, 4. maja, bodo učenke in učenci 6. in 9. razreda pisali preizkus znanja iz slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa iz italijanščine in madžarščine. V petek, 6. maja, bo preizkus znanja iz matematike, v torek, 10. maja, pa bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja iz tujega jezika, učenci 9. razreda pa iz tretjega predmeta.

Nacionalno preverjanje znanja bo opravljalo 22.630 učenk in učencev 6. razreda in 19.663 učenk in učencev 9. razreda.

K letošnjemu preverjanju znanja je v 6. razredu na 446 šolah prijavljenih 2.456 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu pa je na 439 šolah prijavljenih 2.256 učencev s posebnimi potrebami. Preverjanja znanja učencev, ki izvajajo program nižjega izobraževalnega standarda bo opravljalo 123 učencev 6. razreda s 30 osnovnih šol in 111 učencev 9. razreda z 28 osnovnih šol.

Splošna matura 2022

Hkrati se v sredo, 4. maja 2022, s pisanjem eseja iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika začenja splošna matura 2022. Poteka na 83 šolah, prvič jo bo opravljalo 6.105 kandidatov.

K prvemu delu izpita se je prijavilo 6.337 kandidatov. Letošnji tematski sklop »V svetu blišča in bede« za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Andreja Hienga Čudežni Feliks in F. Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby.

Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali v soboto, 28. maja, s pisanjem angleščine. Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 30. maja.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 11. julija. Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo med 84 in 87 % prijavljenih kandidatov, letno pa med 86 in 89 %.