Daljnovod Cirkovce – Pince: ELES čaka na pozitivno odločbo Agencije RS za okolje

Vlada Republike Slovenije se je na minuli, 176 redni seji med drugim seznanila z informacijo o procesu dovoljevanja za projekt skupnega interesa EU – daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce – Pince.
ELES je od oktobra 2017 do marca 2018 v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, ki je ključni dokument za nadaljevanje projekta, uspel rešiti zadeve, ki so bile v upravnem postopku ovira za izdajo okoljevarstvenega soglasja. Tako je bil sklenjen dogovor z lastniki zemljišč na območju naselja Kamenščak, ki so podali izjavo, da so dobili zadovoljive odgovore na svoje zahteve.

Prav tako je bil sklenjen dogovor še z nekaterimi lastniki zemljišč na območju Občine Videm pri Ptuju, ki so nasprotovali izdaji okoljevarstvenega soglasja. To je bilo nato izdano 21.3.2018.

ELES in sistemski operater prenosnega sistema Republike Hrvaške (HOPS) sta sklenila sporazum, da bo HOPS umestil v prostor in zgradil del omenjenega daljnovoda, ki poteka na območju katastrske občine Sv. Martin na Muri, ki je po odločitvi Arbitražnega sodišča pripadlo Hrvaški. HOPS je že začel postopke za pridobitev dovoljenj za gradnjo tega 1,3 kilometra dolgega odseka. O poteku postopkov bo HOPS sproti obveščal ELES.

Republika Slovenija le s sosednjo Madžarsko nima mednarodne povezave na področju oskrbe z električno energijo. Daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce – Pince je eden od projektov skupnega interesa v EU, tako imenovanih PCI projektov, ki bi skladno s pravnim redom EU moral uživati poseben prednostni status pri umeščanju v prostor in postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Načrtovani dvosistemski daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce-Pince bo dolg 80,5 kilometra in bo imel 263 stebrov, v zaščitno vrv pa bodo vgrajena optična vlakna. Daljnovod Cirkovce-Pince in novo stikališče RTP Cirkovce bosta omogočila vzpostavitev prve meddržavne povezave s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske. Pri tem bo en sistem predvidenega daljnovoda električno povezan z RTP Heviz na Madžarskem, drugi pa v RTP Žerjavinec na Hrvaškem.