Daljnovod Cirkovce – Pince bi naj predvidoma bil postavljen do konca leta 2021

Največja naložba družbe ELES v elektroenergetski sistem Slovenije v prihajajočem petletnem obdobju je izgradnja daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce – Pince, katerega dokončanje je predvideno do konca leta 2021. Slovenija namreč le s sosednjo Madžarsko nima interkonekcijske povezave. Investicijska vrednost izgradnje daljnovoda znaša okrog 120 milijonov evrov. Del denarja bo prispevala tudi EU.
“Daljnovod bo omogočil izpolnjevanje glavnega straškega cilja družbe ELES, s katerim se bo ustvarila in povečala čezmejna prenosna zmogljivost s sosednjo Madžarsko, prav tako pa je z investicijo mogoče pričakovati povečanje možnosti uvoza električne energije iz sosednjih držav in vzpostavitev dodatne konkurence na trgu sistemskih storitev, zaradi česar se večji del dejavnosti namenja realizaciji tega projekta. Projekt bo izboljšal zanesljivost napajanja odjema v Sloveniji v primeru izpadov večjih proizvodnih objektov ali drugih nepredvidenih dogodkov ter omogočil višjo zanesljivost obratovanja prenosnega sistema Slovenije kot tudi okoliške regije. Skupaj z daljnovodom bo zgrajena tudi RTP 400/110 kV Cirkovce, ki je z obstoječim razpletom 110 kV prenosnega omrežja ugodna lokacija za povečanje varnega in zanesljivega obratovanja prenosnega omrežja v tem delu Slovenije,” so sporočili iz ELES-a.

Po izgradnji DV 2 x 400 kV Cirkovce – Pince in povečanju uvozno/izvoznih zmogljivosti v RS postaja aktualno vprašanje nadaljnjega razvoja visokonapetostnega prenosnega omrežja v Republiki Sloveniji. Trasa daljnovoda naj bi bila dolga okrog 80 kilometrov, električne vodnike pa naj bi nosilo 263 stebrov. Del daljnovoda, katerega dolžina znaša 2 kilometra, bi potoval med naseljema Hotiza in Kapca tudi po hrvaškem ozemlju. Čeprav takšna rešitev sprva ni bila v igri, saj gre za pomembno infrastrukturo, ki ne more biti speljana čez sosednjo državo, pa je takšna rešitev edina sprejemljiva, saj so krajani Gaberja temu odločno nasprotovali in predlagali rešitev, da ga speljejo pod zemljo. To pa ni bilo po godu investitorju. Dober kilometer daljnovoda bo tako gradila Hrvaška in lastnikom zemljišč prav tako slednja tudi plačala odškodnino. Madžarska je sicer daljnovod do meje že zgradila leta 2006.