Daihen Varstroj: Leto 2020 zaznamovala prilagajanja, sledil uspeh

Na panogo, s katero se ukvarja lendavsko podjetje Daihen Varstroj, varjenje in rezanje, je v letu 2020 najprej vplivalo dogajanje v Italiji, kjer so se zelo zgodaj pojavile motnje v dobavah, kmalu za tem pa je sledilo zapiranje Slovenije in okoliških držav. Kljub 15-odstotnemu padcu prodaje, v Daihen Varstroju beležijo soliden poslovni rezultat.
Tudi v lendavskem podjetju Daihen Varstroj je v letu 2020 bilo poslovanje in delo nekoliko drugačno od preteklih let, saj se je koronavirus zaril v praktično vse pore našega življenja. V podjetju so v okrnjeni sestavi delovali vse od marca 2020, tisti, ki so to možnost imeli, so torej delali od doma, v enem oddelku pa so za krajše obdobje proizvodnjo tudi povsem ustavili. Vzrok: Motnje pri dobavah. Te so bile največje od marca do junija, motenj v poslovanju pa v preostanku leta v celoti ni bilo mogoče nadomestiti, zato so lansko poslovno leto končali s približno 15-odstotno nižjo prodajo kot v letu 2019, a je končni poslovni rezultat kljub omenjenemu padcu ostal na solidni ravni.

V zaostrenih in zelo specifičnih razmerah so sodelavci postali še bolj povezani, sporočajo iz Daihen Varstroja. Na solidni končni poslovni rezultat je poleg vseh dejavnikov vplivala še produktna kot tudi geografska razpršenost, kar, poudarjajo, se je izkazalo kot prednost. Epidemija je seveda, pričakovano, najprej posegla v prodajo na drobno, saj so se zapirale tehnične trgovine a so se te že kmalu odprle. Kar se robotizacije tiče, so v podjetju imeli veliko naročil že pred epidemijo, tako da so največ težav imeli v bistvu z organizacijo dela med epidemijo, tudi na terenu doma in v tujini. Nikoli niso bili vsi programi hkrati brez naročil, kar pomeni, da nikoli niso bile vse države v celoti zaprete hkrati.

Sledil je drugi val, kjer so v podjetju beležili oteženo poslovanje in tudi dostop do novih kupcev, a so to prodajniki v podjetju kljub temu uspešno reševali. Prilagoditi se je bilo potrebno novim razmeram z uvedbo varovalnih ukrepov ter z drugačno organizacijo dela. Zaposleni v podjetju so ukrepe vzeli resno in drugačno organizacijo dela v podjetju ter tudi na terenu dobro sprejeli. Že sicer pa so lani v podjetju digitalizirali in poenostavili določene procese, komunikacijo pa prilagodili. S kupci so se v veliki meri pogovarjali na videokonferencah, za delo na terenu pa uvajali daljinsko podporo. Izdelki Daihen Varstroja so vse bol “plug&play” (priključi in uporabljaj), spremenil se je tudi sistem šolanja.

“Najhitrejši Fiber Laser na tržišču je le korak stran!”

Daihen Varstroj je lansko jesen predstavil dokončan projekt Fiber laser, CNC-napravo z izjemno zmogljivostjo. Gre za rezalno napravo, ki so jo razvili s svojim poslovnim partnerjem. Gibanje portala dosega pospeške 6g. Gre za rezalno opremo, ki je ki je v produktivnosti in ekonomičnosti ter natančnosti najboljša. V podjetju letos načrtujejo rast ter uvajanje blagovne znamke OTC. Uveljavljali bodo tudi naslednjo generacijo najboljših varilnih aparatov družine Welbee.