CZR: Atrij: “Investitor je že pri začetku gradnje vedel, da je potrebna zaščita zaledne brežine.”

Kot smo že poročali, je povsem nov objekt Centra za zaščito in reševanje v nevarnosti in to zaradi nezavarovane zaledne brežine. Papirje listajo odvetniki, Občina Lendava pa sedaj razmišlja o tožbi projektanta, izvajalca in nadzornika, ker so ti po mnenju Občine Lendava zgradili objekt, ki ni varen. Anton Kolarič, direktor projektantske družbe Atrij: “Investitor je že pri začetku gradnje vedel, da je potrebna zaščita zaledne brežine.”
Težavam okrog novega Centra za zaščito in reševanje ni videti konca, o čemer smo že poročali pred nekaj dnevi. Po tem, ko so se v preteklosti večkrat spremenili načrti, pa tudi finančna konstrukcija projekta in po tem, ko so iz dela pogajanj gasilci bili celo izključeni, ti se namreč še vedno gnetejo v dotrajanem gasilskem domu z luknjasto streho, lendavski Rdeči križ se tudi mora izseliti iz trenutnih prostorov (skladišča), Civilna zaščita pa ima opremo razmetano na večih lokacijah, se je sedaj zapletlo še pri zaščiti zaledne brežine oz. škarpi. Čeprav ima objekt, ki ga trenutno sestavljajo le stene, stropovi, tla in vrata uporabno dovoljenje, je ta zaradi takšne pomembne napake ali pomanjkljivosti v nevarnosti.

Atrij odgovornosti ne prevzema, prav tako ne Legartis. Je prejšnje vodstvo Občine Lendava izključevalo projektanta?

Anton Kolarič, direktor projektantske družbe Atrij je za pomurski Vestnik dejal, da odgovornosti za takšno stanje ne prevzemajo saj, da je objekt zgrajen, ne da bi zaledno brežino pred tem zavarovali. Kot še pove Kolarič, je projektna dokumentacija bila izdelana na osnovi projektne naloge, ki pa jo je projektantu posredovala Občina Lendava, a ta ureditve zaledne brežine s škarpo ali kakor koli drugače ni predvidevala. Zaščita brežine, tako Kolarič, ni bila predmet projekta, ta problem pa v fazi izdelave projektne dokumentacije ni bil zaznan, “je pa bila potreba po zaledni zaščiti zaznana v času gradnje, kjer pa kot projektant nismo sodelovali, saj nismo bili vabljeni na operativne sestanke, niti nismo dobivali zapisnikov teh sestankov.”

Težava se je pojavila pri izvedbi projektne dokumentacije izvedenih del letošnjega maja, ko je bil predmetni problem tudi zaznan. Obveščeni so takoj bili nadzornik, izvajalec in investitor, izvajalec pa je šele takrat poslal poročilo geomehanika, ki je bilo izdelano že decembra 2018, torej v začetki fazi gradnje. “V omenjenem poročilu je geomehanik predlagal zaščito zaledne brežine, o čemer so bili obveščeni izvajalec, nadzornik in investitor. Nas kot projektanta o tem niso obvestili,” zaključuje Kolarič.

In kaj na vse to pravi direktor podjetja Legartis, Matjaž Hozjan? Ta je povedal, da odgovornosti ne morejo prevzeti za dela, ki niso bila zajeta v sklenjeni pogodbi. Kaj sledi? Kot kaže, bo Občina varovalni zid morala postaviti, pa čeprav sredstev v proračunu za to ni rezerviranih. Napake prejšnjega vodstva sedaj odpravlja novo, jasno pa je, da bo se, kot smo že zapisali pred dnevi, spor zaključil na sodišču. Tudi gradnja zidu bo precej zapletena, saj je med brežino in zidom le tri metre prostora.