CSD Pomurje: Prvi avtomatizirani informativni izračuni za letne pravice

Informacijski sistem centrov za socialno delo je za letne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek in subvencija vrtca), ki se iztečejo avgusta 2022, dne 18.8.2022 avtomatsko pripravil informativne izračune. Za CSD Pomurje je bilo pripravljenih 1.420 avtomatiziranih informativnih izračunov in so že odpremljeni strankam.
Od meseca junija 2021 dalje CSD-ji pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje letnih pravic (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca), poleg odločb izdajamo tudi informativne izračune. Informativni izračun se izda, če informacijski sistem to omogoča na avtomatiziran način, to je brez ročnega posega CSD-ja.

Zoper informativni izračun ima stranka v 15 dneh od vročitve možnost ugovora. Na podlagi ugovora CSD izda odločbo, zoper katero ima stranka v 15 dneh od vročitve možnost pritožbe. Če stranka ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo. Oseba, ki zoper informativni izračun ni ugovarjala, nima pravice do pritožbe.

Pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje omenjenih pravic, CSD-ji s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) potrebujejo tudi podatek o njihovem statusu (vpis v vrtec, vpis v osnovno šolo in podobno). Za pravice, kjer podatka o statusu šolanja s strani MIZŠ CSD-ji še nismo prejeli, se podatki se osvežujejo enkrat tedensko in bodo avtomatizirani informativni izračuni izdani kasneje.

Poleg odločanja o podaljšanju letnih pravic po uradni dolžnosti, CSD Pomurje v mesecu avgustu odloča tudi fizičnih vlogah/spremembah, ki jih vložijo stranke. Ti postopki so delno avtomatizirani, zato postopek traja dlje časa. “V primeru, da je potrebna dopolnitev vloge, stranke o tem obvestimo. Trudimo se in zasledujemo cilj, da bo o pravicah odločeno v najkrajšem možnem času in da bo izplačevanje pravic potekalo nemoteno,” je zapisala Cvetka Bogdan, strokovna delavka za prejemke in oprostitve – Vodja Službe ZUPJS.