Črenšovci: V občinski stavbi urejen dostop za invalide

Kot kaže, v Občini Črenšovci ranljivim skupinam namenjajo posebno pozornost. Če do sedaj gibalno ovirane osebe niso uspele ustrezno obiskati prostore občinske zgradbe v Črenšovcih, jih odslej lahko. a Občini so namreč namestili dvižno ploščad in tako svoja vrata odprli še širši javnosti.
“V občinski stavbi so uredili dostop za invalide z željo, da lahko vsem omogočimo dostop do naših prostorov. Tako smo pri zadnjem vhodu v stavbo občine namestili dvižno ploščad za invalide in avtomatska vrata. Zunaj smo preuredili tudi parkirišče in vhod v objekt, ki sedaj omogoča dostop gibalno oviranim osebam. Ob dvižni ploščadi na hodniku je nameščen zvonec in navodila za dostop do občinske uprave in krajevnega urada.

Vse to smo uredili v okviru projekta Ureditev sobe za kulturne vsebine, ureditev sanitarij ter namestitev dvižne ploščadi za invalide. Uspešni smo bili na javnem razpisu Ministrstva za kulturo za sofinanciranje omenjenega projekta in prejeli sredstva v višini 18.747,34 EUR. Skupna vrednost del je znašala 45.800 EUR z DDV. Dostopnost do objektov v javni rabi je osnovni pogoj za socialno vključevanje invalidov. Tako smo našo željo, da imamo vsi enakovredno možnost dostopati v javne prostore, s tem projektom tudi uresničili,” so sporočili iz Občina Črenšovci.