Črenšovci: Mednarodni simpozij v tamkajšnji osnovni šoli Franceta Prešerna

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci je bila organizator 14. mednarodnega strokovnega simpozija z naslovom Avtonomni odzivi za ustvarjanje spodbudnega učnega okolja in krepitev kompetenc za prihodnost.
Organizatorji so v prizadevanju za usposabljanje strokovnih delavcev in širjenje dobre izobraževalne prakse tudi po negotovem obdobju epidemije zbrali pogum in poiskali nove poti za izvedbo mednarodnega simpozija, ki je delno potekal v virtualni obliki. V uvodnem nagovoru so udeležence pozdravili županja Občine Črenšovci, Vera Markoja, ravnatelj OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, mag. Stanko Čerpnjak in predstojnica Zavoda RS za šolstvo OE Murska Sobota, Darja Farič Klemenčič. V organizacijskem odboru je sodelovala tudi nekdanja ravnateljica šole, mag. Marija Horvat.

Skozi 15 plenarnih predstavitev, predstavitve v 16 skupinah in na tržnici dobre prakse vrtcev, je okrog 110 udeležencev iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Danske, Nemčije, Srbije, Španije in Velike Britanije delilo odlično prakso ter osvetlilo raznolike poglede na tematiko. Med plenarnimi predavatelji so bili tudi partnerji Erasmus+ projekta Learn for Health. V petek so simpozij popestrili z glasbenim programom: nastopom MePZ Štefana Kovača pod vodstvom mag. Tomija Bušinoskega in Mihaela Čerpnjaka na klavirju.

Ravnatelj mag. Stanko Čerpnjak se je v zaključnem nagovoru simpozija zahvalil vsem sodelavcem za zavzeto delo, ki je omogočilo izvedbo izobraževalnega dogodka in prisotne povabil na 15. mednarodni strokovni simpozij v Črenšovce, ki bo tudi v prihodnje ponudil priložnosti za strokovno in osebno rast udeležencev. “Čestitke organizatorici simpozija in sodelavcem šole, ki so po dveletnem negotovem obdobju znova organizirali tako velik izobraževalni dogodek,” so zapisali pri Občini Črenšovci.

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci si na pedagoškem področju že vrsto let prizadeva svoje učitelje izobraževati in jih usposabljati, da bi znali osvojena znanja in odlično prakso iz razreda podajati tudi drugim. S tem namenom vztrajajo pri organizaciji mednarodnih simpozijev in iščejo metode in oblike dela, ki bodo učencem resnično omogočale večjo miselno aktivnost na višjih taksonomskih ravneh v pripravi na življenje in za življenje.