Covid-19 in poroke v letu 2020 na območju UE Lendava: Število slednjih se je prepolovilo

Zadnja leta v Sloveniji vztrajno pada število porok, hkrati pa se povečuje število razvez. Nič drugače ni niti na območju občine Lendava. Razlike v primerjavi z letom izpred dvajset let so ogromne, tako pri sklenitvah zakonskih zvez kakor tudi pri razvezah. Epidemija Covida-19 je že tako majhno število porok, prepolovila.
Na območju občine Lendava je število sklenjenih zakonskih zvez v zadnjih 20 letih občutno padlo, vse več pa je zunajzakonskih skupnosti in razvez. Seveda bi lahko manj sklenitev zakonskih zvez na območju naše občine pripisali zmanjševanju prebivalstva, se pa med omenjenima letnicama tudi številke, ki izstopajo. Če so do razglasitve epidemije na območju Upravne enote Lendava letno opravili okrog 60 sklenitev zakonskih zvez, so jih v času epidemije sklenili zgolj dobro polovico, 32. Številke in dejstva torej kažejo, da je epidemija zagotovo prodrla v praktično vse sfere našega življenja.

Bistveno manj kot nekoč je tudi cerkvenih porok. Kot je za oddajo Mostovi-Hidak dejal lendavski župnik Martin Dolamič-Konrad, se je leta 2015 poročilo devet parov, leta 2016 dvanajst parov, leta 2017 10, leta 2018 tri, leta 2019 štiri, in leta 2020 pet parov. Poroke so se lansko leto odvile v času sprostitve ukrepov. Številke cerkvenih in civilnih porok seveda ne gre enačiti, saj ima Upravna enota Lendava bistveno večji rajon kot lendavska župnija. Statistični podatki za Slovenijo sicer kažejo, da so ženini, ki se poročijo prvič, povprečno stari okrog 32,6 leta, neveste pa 30,5 leta. Podatki ne razkrivajo starosti glede na regije, zato podatkov za Pomurje ali posamezno občino ni mogoče dobiti, a hkrati razkrivajo, da se starostna meja že dlje časa viša. Trenutno v cerkvah sicer ne poročajo in ne krščujejo, kar pomeni, da se vse premika na kasnejši čas.

Partnerske zveze se od ponedeljka vnovič lahko sklepajo, prisotnih je lahko največ 10 oseb

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da z dnem 15. 2. 2021 dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb.

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v Republiki Sloveniji in v ta namen odrejenih ukrepov, je minister, pristojen za družino, v skladu z določbo četrtega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da z dnem 15. 2. 2021 dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez na območju vseh upravnih enot v Republiki Sloveniji, ob pogoju da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb, ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.