Člani z delom Turističnega in okoljevarstvenega društva Petišovci v lanskem letu zadovoljni

V prostorih nekdanje podružnične osnovne šole v Petišovcih je svoj redni letni občni zbor opravilo tamkajšnje Turistično in okoljevarstveno društvo Petišovci. udeležilo se ga je dve tretjini članov, ki so bili z delom društva v minulem letu zadovoljni.
Pred petimi leti ustanovljeno Turistično in okoljevarstveno društvo Petišovci je v prostorih petišovske podružnične osnovne šole izvedlo svoj redni letni občni zbor. Po izvolitvi organov občnega zbora, je približno dve tretjini prisotnih članov prisluhnilo poročilom predsednika, blagajnika, nadzornega odbora ter inventurne komisije. Po predstavljenih poročilih so slednja bila s strani prisotnih članov soglasno sprejeta.

Društvo je v minulem letu opravilo naslednje aktivnosti: Organizacija čistilnih akcij z osveščenostjo krajanov, pohodi, udeležbe na raznih srečanjih, postavitev mlaja, vaške igre, krajevni praznik, Annin dan, izleti društva, organizacija proščenja, sodelovanje na povorki v sv. Martinu na Muri, ter na povorki na prireditvi Lendavska trgatev, udeležba na prireditvi Pomuski galop in Bogračfestu, organizirali so prikaz domačih kolin, martinovanje, obiskali so pobrateno društvo na Madžarskem, pripravljali hrano na športnih igrah, sodelovanje na festivalu langašev v Gaberju, Nedelišču, sodelovanje pri obletnici cerkve v Petišovcih, izlet v predbožični Zagreb, obdarovanje otrok, …

Društvo je v minulem letu imelo 7.800 evrov prihodkov in 7.600 evrov izdatkov. V naslednje leto bo prenesenih 1.800 evrov. Plan dela za leto 2020 je enak prejšnjemu letu. Inventurna komisija je popisala vsa osnovna sredstva, popis pa je pokazal, da je društvo v nekaj letih nabavilo osnovnih sredstev v skupni vrednosti za skoraj 10 tisoč evrov. Članarina 10 evrov na leto na osebo ostaja, društvu pa sta se pridružila dva nova člana.