Člani sveta zavoda KKC Lendava na današnji dopisni seji odločajo o potrditvi predloga sklepa o razrešitvi direktorja

Danes ob 10.00 uri dopoldan se je pričela dopisna seja sveta Javnega zavoda KKC, ki bo trajala danes do polnoči. Člani sveta namreč preko elektronske pošte odločajo o potrditvi predloga sklepa z obrazložitvijo, o razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC Lendava, s katerim svet zavoda prične postopek razrešitve direktorja v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda in veljavnimi predpisi.
“Svet zavoda je na 3. in 4. seji sveta ugotovil, da so na podlagi pregleda realizacije in izvajanja sklepov sveta zavoda, s strani direktorja KKC Lendava in zlasti na podlagi revizijskega poročila v povezavi s poslovanjem javnega zavoda KKC Lendava – LKKK, iz katerega jasno izhaja nenamenska poraba javnih sredstev zavoda, nastali utemeljeni razlogi za razrešitev v skladu s 16. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (Uradni list RS, št. 29/16),” je v obrazložitvi zapisal Predsednik sveta KKC Lendava, Robert Požonec.

Seja poteka danes v ponedeljek, 13.12.2021 s pričetkom ob 10. uri do polnoči in sicer preko elektronske pošte. “Prosim, da besedilo sklepa pozorno preberete in o besedilu sklepa glasujete istega dne najkasneje do polnoči. Glasovanje po polnoči se šteje za neveljavno. Vljudno prosim tudi za povratno informacijo, če se boste glasovanja vzdržali,” je še članom sveta zapisal Požonec. Sklep o razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC Lendava dr. Alberta Halásza bo potrjen, v kolikor ga potrdi večina članov Sveta zavoda, je še zapisano. O navedeni seji je bil direktor zavoda dr. Halász zgolj seznanjen, a gradiva za sejo ni prejel. Enako velja za predstavnika sindikata zavoda. Gradivo je namreč namenjeno le članom sveta zavoda in njenemu predsedniku za potrebe njihovega dela in za odločanje.

Izid glasovanja, kakršen koli že bo, bo v sredo najbrž že obravnavan na seji občinskega sveta Občine Lendava.