Čistilna naprava v Bistrici je nujno potrebna prenove

Občina Črenšovci ima v letošnjem letu namen pristopiti k prenovi čistilne naprave v Bistrici, ki čisti odpadne vode iz naselij Gornja, Srednja in Dolnja Bistrica. Obstoječa čistilna naprava zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ne uspe zagotoviti zakonsko predvidenih mejnih vrednosti na izpustu v reko Muro.
Osnovni cilj investicije, torej popolne prenove čistilne naprave v Bistrici, je zagotavljanje vrednosti čiščenja odpadne vode. Občina Črenšovci bo predmetno investicijo vključila v Načrt razvojnih programov Občine 2019-2022. Prenovo čistilne naprave v Bistrici so obravnavali tudi na minulem tretjem zasedanju občinskega sveta, a projekt s strani občinskih svetnikov zaradi predlogov in pomislekov še ni prejel zelene luči. Občina Črenšovci ima poleg bistriške, čistilno napravo še v Trnju, občinski svetniki pa želijo, da strokovnjaki preučijo možnost, ali je možno vse odpadne vode prečiščevati le z eno čistilno napravo.

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo obeh čistilnih naprav v občini Črenšovci je bila izdelana že leta 2016, stroške izdelave v višini 69.000 EUR je odobril takratni občinski svet. Investicijski program bo izdelan predvidoma meseca marca letos. Omenjena tema bo torej na prihodnjih zasedanjih tamkajšnjega občinskega sveta vsekakor še obravnavana.

Na čistilno napravo v Bistrici je sicer priključenih 2500 stanovanjskih enot. S prenovo se kapaciteta ne bi povečevala, saj tudi dodatnih priklopov na kanalizacijsko omrežje ni predvidenih. Občina bi za prenovo skušala denar pridobiti tudi iz evropskih sredstev, saj je vrednost del z vključenim DDV-jem nekaj manj kot 960 tisoč evrov.

Kot so nam še dejali na črenšovski Občini, bi k prenovi čistilne naprave v Trnju pristopili prihodnje leto.