Čistilna naprava Lendava: “Izpuščeni sta bili biomasa in voda.” Policija: “Obstaja sum storitve prekrška”

Spomnimo: Minuli petek so iz lendavske čistilne naprave v reko Ledavo izpustili neznano tekočo snov, ki je zaudarjala in je bila rdečkasto-rjave barve. Iz čistilne naprave so odgovorili, da so v vodo izpustili nenevarno biomaso in vodo, iz policije pa so sporočili, da obstaja sum storitve prekrška.
Minuli petek je bila v reko Ledavo iz čistilne naprave Lendava izpuščena večja količina neznane rdečkasto-rjave snovi, kar je na noge najprej pognalo člane Ribiške družine Lendava, ti pa so o sumljivem dogodku obvestili tudi naše uredništvo in policijo. Izpuščena snov, ki je med drugim še zaudarjala, je v smeri zaselka Zatak povzročila motnost vode, po besedah prisotnih članov Ribiške družine Lendava pa je nekaj vodnega živeža imelo težave z dihanjem.

Včeraj smo odgovore na vprašanja prejeli tako iz podjetja Čistilna naprava Lendava kakor tudi iz policije. Direktor čistilne naprave, Miroslav Škalič je pojasnil, da so ta dan čistili kanal za izpust očiščene vode v reko Ledavo. “Z dna in sten kanala so odstranili alge in jih nato izplaknili z vodo. Delo je bilo končano okrog 17.30 ure. Izpuščeni biomasa in voda, ki sta povzročili motnost reke Ledave v bližini iztoka iz čistilne naprave, nista škodljivi za ljudi, rastline in živali. Gre za favno in floro, ki sta običajni v vodnih kanalih, prav tako v reki in ob njenih bregovih.” Po besedah Škaliča, je čistilna naprava med čiščenjem delovala nemoteno. 

Policija obvestila inšpekcijo

“Elementov kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja po členu 332/1/1 členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS 27/2017) policisti niso ugotovili. O ugotovitvah je bila obveščena državna tožilka Okrožnega tožilstva v Murski Soboti, kamor bodo policisti poslali poročilo. O dogodku in ugotovitvah policistov je bila obveščena tudi inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, kamor bodo policisti poslali predlog drugemu prekrškovnemu organu, saj obstaja sum storitve prekrška po Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS št. 98/2015),” so sporočili iz policije.