Cezanjevci pri Ljutomeru: Osnovnošolska zgradba v katastrofalnem stanju, staršem dokončno prekipelo

Osnovna šola Janka Ribiča v Cezanjevcih propada. In to dobesedno. Na novo šolo čakajo že skorajda dvajset let, med tem pa se zaposleni ubadajo s prostorsko stisko, del pouka poteka v v učilnico zloženih bivalnih kontejnerjih. Staršem je prekipelo, država pa denarja za novogradnjo ni namenila.
Ena izmed slabših, če ne celo najslabših osnovnošolskih zgradb v državi je tista v Cezanjevcih. Osnovna šola je urejena v 130 let stari zgradbi, katero pa že več desetletij najeda zob časa. Težave so se v minulih dvajsetih-tridesetih letih začele množiti, a obljuba izpred dvajsetih let, da bodo v kraju le dobili novo osnovno šolo, še ni bila uslišana. Ob šoli nimajo igrišča, ne ustreznih zunanjih površin, primernega parkirišča, niti varnega dovoza do šole. Šolska zgradba je polna razpok in poškodb, borijo se tudi z vlago. Učilnic je za 140 otrok, toliko omenjeno osnovno šolo obiskuje, premalo, te pa so tudi premajhne. Eno so zasilno uredili celo v kleti. Starši in učitelji že dlje časa opozarjajo, da so razmere nevzdržne.

Velika prostorska stiska se je sicer še dodatno povečala ob uvedbi devetletke, predelali so celo nekaj učilnic. Vmesne stene med učilnicami so tanke, zvočne izolacije ni, pouk nekaterih predmetov pa poteka celo pod telovadnico, učna pomoč pa na hodniku. Oteženo je poučevanje ob učilnici za glasbo, ravnateljica Brigita Hojnik pa je že večkrat pohvalila učitelje, ki morajo biti ob takih pogojih dela res potrpežljivi in predvsem iznajdljivi. Dozdajšnje investicije v šolsko zgradbo so bile minimalne, pogoji dela so enaki kot pred 20-30 leti. Od Občine Ljutomer dobijo nekaj investicijskih sredstev za katera vsako leto zaprosijo, vendar to ni rešitev, pravi Hojnikova. Težav se zaveda tudi tamkajšnja županja, Olga Karba: “Idejna zasnova za novo šolo je že izdelana, pa tudi potrebna zemljišča za gradnjo so na razpolago. Ko bo država namenila tudi denar, bo projektna dokumentacija naročena nemudoma.”

Novo šolo v Cezanjevcih vsekakor potrebujejo, saj v takih razmerah dolgo več ne bodo mogli uspešno izvajati kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega dela. tega se zaveda predsednik Sveta staršev, Andrej Šumak, ki je kritičen: “Dvajset let praktično spremljamo ignoranco lokalne in državne oblasti. Sprašujemo se tudi, kaj delajo lokalni poslanci izvoljeni od ljudstva izvoljeni od istih ljudi, kateri prosijo za rešitev, za novo šolo.”