Čez mesec dni bomo že veselo na trgatvah, preverili smo, kako najbolje spremljati dozorevanje grozdja

Vinska trta začenja z zorenjem grozdja. Čez dober mesec dni bomo v vinogradih že veselo obirali vinske trte in tako je ravno dovolj časa, da
pripravimo vse potrebno za nemoteno izvedbo kakovostne trgatve. Preverili smo, kako lahko sami spremljate dozorevanje grozdja in ugotavljate vsaj glavne pokazatelje zrelosti grozdja.
“Pridelovalcem priporočamo, da v svojem vinogradu sami spremljajo dozorevanje grozdja in ugotavljajo vsaj glavne pokazatelje zrelosti grozdja, kot so sladkor, skupne kisline, masa in zdravstveno stanje, seveda po sortah. Ostale podatke pa koristijo od pooblaščenega laboratorija,” so zapisali pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Za poenostavitev spremljanja dozorevanja grozdja in primerljivejše podatke, predstavljamo postopek jemanja vzorcev, ki se opravlja v tedenskih presledkih.

Odvzeli boste 100 jagod, 50 na levi in 50 na desni

Vzorec obsega 100 jagod, odvzetih s 25 trsov in to po 50 jagod na levi in desni strani trsa. Jagode so odvzete po naključnem izboru (na slepo) v spodnjem in zgornjem delu grozdov. V “laboratoriju” jagode najprej stehtamo, da dobimo maso 100 jagod v gramih. Nato jagode stisnemo, nakar sledi določanje sladkorja, skupnih kislin in drugih sestavin v soku.

“Sicer pa je čas trgatve, ki je odločilen za tehnološko zrelost grozdja, odvisen od cilja pridelave vina in vremenskih razmer. Pridelovalec že ob pripravi vinograda, predvsem pa ob vsakoletni pridelavi grozdja, najprej ob rezi razmišlja in načrtuje vrsto, kakovost in stil vina, seveda na podlagi izkušenj in potreb pri trženju,” so zapisali pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor.

Na podlagi večletnih podatkov iz kletarske prakse podajamo okvirne vsebnosti sladkorja in skupnih kislin za “dobro” vino. Razponi v vsebnosti sladkorja in skupnih kislinah znatno nihajo med letniki. Velika pa je tudi razlika med sortami, kar mora pridelovalec poznati in upoštevati.

Peneče vino
Grozdje za osnovno vino za peneče vino se trga pred polno zrelostjo, saj je potrebna višja kislina, nižja pH vrednost in nižji alkohol, predvsem pa zdravo grozdje. Vsebnost sladkorja v moštu naj bo med 75-85 °Oe in okrog 10-12 g/l skupnih kislin.

Deželno vino
Trgatev v polni zrelosti grozdja, predvsem iz vinogradov in sort, ki ne dosežejo sladkorne stopnje za kakovostno vino. Najnižja sladkorna stopnja je 75 °Oe, skupne kisline v moštu pod 10 g/l.

Kakovostno vino
Trgatev grozdja v polni zrelosti, s sladkorno stopnjo 80-85 °Oe (lahko tudi več) in s skupnimi kislinami 6-9 g/l (odvisno od sorte).

Vrhunsko vino
Trgatev grozdja v polni zrelosti in prezrelosti s sladkorno stopnjo nad 90 °Oe in s skupnimi kislinami 5-9 g/l (odvisno od sorte).

Vrhunsko vino posebne kakovosti
Trgatev grozdja v prezrelosti s prisotnostjo žlahtne gnilobe.
– pozna trgatev – sladkorna stopnja nad 95 °Oe, skupne kisline 6-10 g/l (odvisno od sorte),
– izbor – sladkorna stopnja nad 110 °Oe, skupne kisline 6-10 g/l (odvisno od sorte),
– jagodni izbor – sladkorna stopnja nad 140 °Oe, skupne kisline 8-12 g/l (odvisno od sorte),
– ledeno vino – sladkorna stopnja nad 130 °Oe, skupne kisline 9-12 g/l (odvisno od sorte),
– suhi jagodni izbor – sladkorna stopnja nad 170 °Oe, skupne kisline 9-12 g/l (odvisno od sorte).

Naravna posebna vina
Sladkorna stopnja nad 140 °Oe.