Čez mesec dni bodo trgatve v polnem teku: Letošnja letina po prvih ocenah ne bo tako dobra kot lanska

Čez natanko mesec dni bodo najprijetnejša opravila v vinogradih, trgatve, v polnem teku. Po prvih informacijah letina v našem vinorodnem okolišu ne bo tako dobra kot lanska, a kljub temu ne bo slaba. Zorenje vinskih trt trenutno nazaduje za od 14 do 18 dni, kar se bo poznalo.
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je izdal prvo mnenje, ki se nanaša na zorenje grozdja v našem vinorodnem okolišu. Pred nekaj dnevi s strokovnjaki iz omenjenega zavoda opravili prvo vzorčenje in sicer za zgodnje in srednje pozne sorte. Vse rezultate so primerjali z letnikom 2018 in z doslej najzgodnejšim letnikom, 2003. Rezultati so sicer dobri, a hkrati zorenje vinskih trt nazaduje za od 14 do 18 dni. Letošnja letina bo tako najbrž nekoliko slabša, a kljub temu ne bo slaba.

Po vsebnosti sladkorja je letnik 2019 v primerjavi z letnikom 2018 trenutno v zaostanku in sicer pri zgodnjih sortah za okrog 14 dni, pri srednje poznih sortah pa za okrog 18 dni. V primerjavi z doslej najzgodnejšim letnikom 2003, je pri zgodnjih sortah zaostanek okrog 20 dni, pri srednje poznih sortah tudi zaostanek okrog 22 dni. Skupne kisline so pri letniku 2019 v primerjavi z letnikom 2018 (pri podobni sladkorni
stopnji) trenutno v povprečju višje, pri zgodnjih in srednje poznih sortah. Tudi v primerjavi z letnikom 2003 so skupne kisline pri zgodnjih in srednje poznih sortah višje.

PH vrednost je pri letniku 2019 v primerjavi z letnikom 2018 (pri podobni sladkorni stopnji) trenutno pri zgodnjih sortah nižja, pri srednje poznih sortah pa višja. V primerjavi z letnikom 2003 pa je pri zgodnjih in srednje poznih sortah višja. Masa (teža) jagod (na osnovi mase 100 jagod) letnika 2019 je v primerjavi z letnikom 2018 (pri podobni sladkorni stopnji) pri zgodnjih sortah trenutno nižja, prav tako je nižja pri srednje poznih sortah. V primerjavi z letnikom 2003 je masa višja pri zgodnjih in srednje poznih sortah.

Ugotavljanje dozorelosti grozdja je pomembno

“V tem pridelovalnem letu smo po izredno mili zimi, doživeli zgodnjo in hitro pomlad, ki pa ji je sledil majski ekstrem, ko je vegetacija trte v mesecu dni dobesedno obstala. Tako smo po petdesetih letih doživeli najhladnejši maj, z obilico padavin in izjemnim pomanjkanjem sončnih ur. Z zadnjim dnevom maja pa se je pričelo poletje in trta je pričela s svojim normalnim razvojem. Tako je v času med 10. in 15. junij zacvetela in v zelo kratkem času odcvetela.

Tudi letos žal neurja s točo ne prizanašajo. Tako bo v vinogradih, ki jih je prizadelo neurje s točo ali napadla kakšna bolezen, večja nevarnost napada gnilobe in ocetnega cika na grozdnih jagodah. Zato bo potrebno veliko pozornosti posvetiti selektivni trgatvi – odbiri oz. ločevanju grozdja in skrbno pripravo mošta za vrenje.

Pridelovalcem priporočamo, da v svojem vinogradu po sortah sami spremljajo dozorevanje grozdja in ugotavljajo vsaj osnovne parametre, kot so sladkor, skupne kisline, masa in zdravstveno stanje. Ostale podatke pa lahko dobijo od pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja.

Ugotavljanje dozorelosti grozdja je letos zaradi neizenačenosti zorenja (posledica toč in pojava rastlinskih bolezni) še bolj pomembno. Posebej v tistih vinogradih, kjer predvidevamo in si prizadevamo za vina vrhunske kakovosti. Pri teh vinih mošt ne sme biti obogaten – dosladkan, doseči pa mora minimalno sladkorno stopnjo po zakonu o vinu, oziroma optimalno sladkorno stopnjo za primerno kakovost,” so zapisali pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor.