Cesta v Čentibi: Izvajalec del ni v celoti upošteval popisa del, Občina poudarja, da dela še niso zaključena in tudi ne prevzeta

Čeprav sanacija dobrih 800 metrov ceste čez naselje Čentiba še ni zaključena, dela pa s strani občine Lendava niso bila prevzeta, se mnogi nad do sedaj narejenim hudujejo. Cesta precej valovi, saj izvajalec del ni dvignil kanalizacijskih jaškov, kot je to v popisu del zavedel naročnik, torej Občina Lendava. Omenjeno sanacijo je izvedel isti izvajalec, nadzor je vršilo isto podjetje, asfaltno prevleko pa je “potegnilo” prav tako isto podjetje kot leta 2018 sanirano nesrečno lokalno cesto od križišča z državno cesto do nekdanje podružnične osnovne šole v Čentibi.
Na naše uredništvo se je v minulih dneh obrnilo nekaj bralcev, ki se hudujejo nad saniranim cestiščem, ki pelje čez središče naselja Čentiba, od križišča pri nekdanji podružnični šoli do trgovine Škrilec. Slednje skrbi, ali bo cesta takšna ostala, ob enem pa se sprašujejo, kdo je zamočil tokrat. Že leta 2018 smo poročali o nesrečni lokalni cesti, ki se priključi na državno cesto, sanacija katere je bila zaključena tik pred minulimi lokalnimi volitvami in na kateri je, spomnimo, med deli bilo storjenih toliko napak, da jo bo potrebno urediti na novo. Sanacijo omenjenega odseka je oktobra 2018 izvajalo podjetje Pavčnik, ki v Lendavi dobiva veliko poslov, nadzor je vršilo podjetje APUS, varstvo pred erozijo, hudourniki in plazovi, d.o.o. iz Ljubljane, za asfaltiranje pa je poskrbel podizvajalec Hasanagić Ibrahim s.p. Vsi omenjeni so v Čentibi dela izvajali tudi tokrat, vključno z nadzorom. Omenimo naj, da bo se sanacija te ceste odvila v roku tedna ali dveh, so sporočili pristojni.

Občina Lendava: “Glede na to, da dela še niso zaključena, se je težko opredeliti o končnem stanju”

In če se vrnemo na 800 metrov na novo saniranega cestišča … Po naših informacijah je izvajalec del svojo napako, glede neupoštevanja popisa del priznal in zagotovil, da bo dvig jaškov izveden, prav tako pa bo izvedena še ena preplastitev, torej zaključni sloj. Na Občini Lendava poudarjajo, da sanacija še ni dokončana, da še vedno gre za gradbišče in da je o napakah govoriti preuranjeno. “Dela na predmetnem delu cestišča še niso končana. Jaški se bodo v skladu z zahtevami javnega naročila in narejenim geodetskim posnetkom dvignili na ustrezen nivo, prav tako pa bo na cestišče potegnjen še zaključni sloj asfalta. Po zaključku del, ko se bo opravila tudi primopredaja, bi cestišče moralo ustrezati tehničnim standardom. Glede na to, da dela še niso zaključena, se je težko opredeliti o končnem stanju oz. ustreznosti cestišča,” pa so na naša vprašanja odgovorili iz Glavne ulice 20.

Izvajalec del je včeraj sicer že pričel z rezanjem asfalta okoli jaškov. Občina Lendava s tem ne bo plačala dodatnega denarja, so nam zagotovili, prav tako pa bo izvajalec na lastne stroške takoj po dokončanju del saniral odsek ceste, ko je dela neustrezno izvedel leta 2018.

Cestna infrastruktura v Čentibi je že več let klicala po prenovi, še najbolj pa del na griču Madžardiak. Občina Lendava je naposled le utišala večletne prošnje krajanov Čentibe, ki so nujnost obnovitvenih del na cestni infrastrukturi že velikokrat poudarjali, cestna infrastruktura pa je že dlje časa bila jabolko spora na relaciji krajevna skupnost – Občina, zaradi cest pa je odstopil tudi bivši predsednik krajevne skupnosti, ter še nekaj članov.