Certifikat: Družbeno odgovoren delodajalec Saubermacher – Komunala Murska Sobota

Znanih je prvih 14 prejemnikov pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, med njimi je tudi Saubermacher – Komunala Murska Sobota, kjer so se odločili za krovni certifikat. Pravijo, da jim certifikat pomeni potrditev, da na področju družbene odgovornosti delajo dobro, in tudi zavezo, da bodo svoje delovanje še izboljševali. V proces pridobivanja certifikata so vključili tudi zaposlene, in sicer so sestavili posebno ekipo, v katero so zbrali sodelavce iz različnih delovnih mest in starostnih skupin. Posredno pa so bili v postopek vključeni vsi zaposleni preko neformalnih razgovorov, zbiranja idej, izmenjave izkušenj in dobrih praks.
“S pristopnim certifikatom smo dobili potrditev, da je družbeno odgovorno poslovanje, nenehno iskanje novih poti in pristopov ter trud za vse deležnike, s katerimi sodeluje podjetje, edina prava pot, če želimo biti dolgoročno uspešni in poslovati trajnostno. Spoznali smo, da ne gre za neko ločeno področje poslovanja, ampak za preplet vsakodnevnega dela in prizadevanj slehernega zaposlenega v podjetju,” razlaga Drago Dervarič, direktor Saubermacher – Komunala Murska Sobota, in dodaja: “V največji meri smo preko izbranih ukrepov certifikata Družbeno odgovoren delodajalec skušali najti rešitve za težave, ki smo jih zaznavali že dlje časa oziroma upoštevati želje, ki so jih izrazili zaposleni.”

Certifikat, ki se osredotoča na izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih na štirih področjih, je večina prejemnikov iz cele Slovenije, 6, prejela kot krovnega. Ta pokriva vsa področja. 4 podjetja so izbrala področje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, 3 izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter 1 medgeneracijsko sodelovanje. Četrto področje certificiranja je varnost in zdravje pri delu. Po analizi stanja so v podjetjih pripravili načrte implementacije, v katerih so opredelili kar 349 ukrepov, ki jih bodo v prihodnje uvajali v svoje delovanje. Prav vseh 14* pa je že implementiralo 12 temeljnih ukrepov, ki so pogoj za prejem pristopnega certifikata.

V podjetjih, ki so prejela pristopni certifikat, je skupaj zaposlenih več kot 2400 oseb. Delujejo v različnih panogah, od gostinstva, trgovine, finančne in zavarovalniške dejavnosti do ravnanja z odpadki, informacijske dejavnosti, izobraževanja, poslovanja z nepremičninami in na področju javne uprave. “Veseli smo, da smo v tem prvem letu izvajanja certificiranja za prejem certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, ki je bilo posebej težko in polno izzivov tako za gospodarstvo kot družbo nasploh, uspeli pridobiti prijave prvih podjetij, ki so že prejela pristopni certifikat. V sam postopek certificiranja je doslej skupaj vključenih že več kot 60 podjetij. To nam daje vedeti, da je podjetjem pomembno, da navkljub krizi postavljajo trajnostne in družbeno odgovorne temelje, da bodo po krizi lahko še bolj uspešna. Hkrati pa nas pozitivno preseneča angažma certificiranih podjetij in odločitev večine za krovni certifikat. To pomeni, da bodo implementirala vsaj 55 ukrepov in podpornih aktivnosti, ki bodo imeli dolgoročno pomemben vpliv na njihovo organizacijsko kulturo in trajnostno poslovanje,” je izpostavila Petra Hartman, strokovna sodelavka Ekvilib Inštituta, ki je ob partnerjih GZS, ZDS in ZSSS nosilec certificiranja.

Po prejemu pristopnih certifikatov se bodo morali prejemniki potruditi, da ukrepi zaživijo oziroma, da jih implementirajo v praksi. Če bodo pri tem dovolj uspešni, lahko že prihodnje leto napredujejo in prejmejo napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. V postopek certificiranja pa na Ekvilib Inštitutu sprejemajo tudi nova podjetja in organizacije, tako gospodarske kot negospodarske, ki imajo vsaj pet zaposlenih.

Pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec so doslej, poleg podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., prejela podjetja: Sovita Prehrana in storitve d.o.o., EES sistemi d.o.o., Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Javne službe Ptuj d.o.o., INR d.o.o., Makom trgovina, d.o.o., Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o., E3PLUS računovodske storitve, davčno svetovanje in izobraževanje Erika Kostanjšek s.p. , ETA d.o.o. Cerkno, STO Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, GateHub, razvoj in storitve, d.o.o. in Agencija za zavarovalni nadzor.