Čentiba: Obnova cestne infrastrukture

Lendavska občina je na svoji spletni strani objavila javno naročilo za obnovo cestne infrastrukture v naselju Čentiba. Pri tem gre omeniti, da bo prenovljen tudi del ceste na Madžardiák, ki je v zelo slabem stanju in ki od gradnje (to je kakšnih 25 let nazaj) ni bil obnovljen še nikoli. Tam bo podaljšana tudi fekalna kanalizacija.
V skladu z določili Zakona o javnih naročilih Občina Lendava vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradenj. Občina Lendava z omenjenim javnim naročilom išče izvajalce del obnove cestne infrastrukture v Čentibi, pri čemer gre za rekonstrukcijo treh odsekov. Skupno torej Občina namerava obnoviti 1.220 metrov cestišč, ki so v slabem, ali v primeru odseka Madžardiák, v zelo slabem stanju. Ta namreč ni bil obnovljen od leta 1994 oz. 1995, ko je bil zgrajen. V vseh teh letih je bil nekajkrat zgolj pokrpan.

Javno naročilo torej predvideva rekonstrukcijo naslednjih treh cestnih odsekov: Odsek A1 – LK 207031 (Glavna ulica od šole do križišča s cesto za Madžardiák) v dolžini 400 metrov, odsek A2 – LK 207031 (Glavna ulica od križišča s cesto za Madžardiák do trgovine) v dolžini 400 metrov in odsek B – LK 207041 (Madžardiák) v dolžini 420 metrov. Pri rekonstrukciji zadnjega omenjenega odseka bo zgrajen manjkajoči odsek fekalne kanalizacije (podaljšek priključka). Ta je sedaj zgrajen do hišne številke 24, in bo podaljšan do križišča (torej bo podaljšan za dobrih 125 metrov).

Predviden pričetek izvedbe del je takoj po sklenitvi izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem del, zaključek izvedbe del pa je skladno s terminskim planom, vendar najkasneje do 15.10.2020. Rok za oddajno ponudb imajo potenciali izvajalci del do 29. junija.