Čebelarsko društvo Lendava: Veliko aktivnosti so v minulem letu bili primorani odpovedati

Minulo soboto so svojo redno letno skupščino opravili člani Čebelarskega društva Lendava. Letošnja skupščina je bila volilna, a se, kot je bilo pričakovano, kakšne večje spremembe v vodstvu društva niso zgodile. Tudi lendavski čebelarji so veliko aktivnosti v minulem letu zaradi vsem dobro poznanih razlogov bili primorani odpovedati.
Lendavski čebelarji so se minulo soboto zbrali na redni letni skupščini, ki se je letos odvila v prostorih novega vaškega doma v lendavskih goricah. Po odprtju skupščine in pozdravu prisotnim se je skupščina nadaljevala s poročilom predsednika za leto 2020, ki je bilo letos nekoliko skromnejše kot minula leta. “Društvo je v letu 2020 organiziralo izvedbo dveh izobraževanj v mesecu februarju. Zaradi zdravstvene situacije ni bilo možno izvesti strokovne ekskurzije. Delno so bile izvajane aktivnosti v okviru čebelarskega krožka na DOŠ I Lendava, v ta namen je bilo nabavljene nekaj dodatne didaktične opreme. Skupaj z RTV Slovenija, madžarskim studiem v Lendavi smo posneli 3 izobraževalne oddaje na temo čebelarstva ki so bile predvajane v okviru oddaje Hidak-Mostovi.

Uspeli smo izvesti popolnitev nasada medovitih trajnic pri učnem čebelnjaku, izvajati redno vzdrževanje samega vrta in zasaditi nekaj grmovnic. Skupaj s podjetjem Eko-Park d.o.o. Lendava je dogovorjen nabor medovitih dreves za drevored v Dolini. Bile so izvedene številne aktivnosti. Poleg tega člani društva zasajajo tudi v lastni režiji. V letošnjem letu je segment promocije proizvodov iz panja in predstavitve bil bistveno omejen. Konstantno smo bili prisotni na naši informativno prodajni točki pri stolpu Vinarium, ter sodelovalo na domači tržnici.

V planu je bilo še veliko drugih aktivnosti, ki pa smo jih zaradi višje sile morali odpovedati. Poleg tega so odpadle tudi vse javne prireditve, na katerih smo vsako leto sodelovali. V omejenem obsegu smo izvedli dan odprtih vrat, predvsem s prisotnostjo posameznih skupin učencev DOŠ I. Izvajala se je skrb za varstvo čebel, in skrb za zdravje čebel v učnem čebelnjaku,” je dejal predsednik društva, Štefan Cigut.

Zaradi težke zdravstvene situacije je bila glavnina sredstev društva v letošnjem letu usmerjena v restavracijo starega čebelnjaka. Uspešno je zaključena obnova panjev in dela opreme, na dokončno obnovo pa čaka še objekt. Delno smo uredili okolico objekta, nadaljevanje in dokončanje pa nas čaka v prihodnjem letu. V letošnjem letu so bili tudi zelo omejeni kontakti z čebelarji iz Madžarske in Hrvaške, za kar upajo, da se bo v letu 2021, ko praznujejo 100 let delovanja društva, to izboljšalo.

V 6. in 7. točki so sledile volitve. Razrešeni in na novo izvoljeni so bili organi društva (predsednika, članov upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije. Bistvene razlike v organih društva ni, sprememba je zgolj menjava po enega člana v upravnem in nadzornem odboru. Društvo je v letu 2020 imelo 8.799 evrov prihodkov in 7.010 evrov odhodkov. presežek prihodkov nad odhodki je 1.788 evrov. Stanje na računu na dan 31.12.2020 je bilo 1.742 evra. Sprejet je bil tudi program za letošnje leto, ki obsega skrb za čebele, skrb za čim večjo in aktivno članstvo, izvedba izobraževanj in aktivacija krožkov, nadaljevanje snemanja čebelarskih vsebin, izdaja publikacije, o čebelarjenju na našem območju pred 1. svetovno vojno, zbiranje vseh vrst vzorcev, izvajanje pašnega reda, sodelovanje na sejmih, prireditvah, promocijah in festivalih, … V slednjem načrtujejo 13.488 evrov prihodkov in prav toliko odhodkov.

Predlogi odlikovanj in priznanj:

  • ODLIKOVANJE ANTONA JANŠE II. STOPNJE
    JOŽEF ŠIMONKA
  • ODLIKOVANJE ANTONA JANŠE III STOPNJE
    JOŽEF CIGUT in TADEJ ČASAR
  • BRONASTO PRIZNANJE PETRA DANJKA PREJMETA
    MARJAN DONKO in ANTON LEBAR