Čas dopustov: Enotedenske letne počitnice zunaj doma si jih najmanj lahko privošči v Pomurju

Med vsemi gospodinjstvi v Sloveniji si je enotedenske letne počitnice zunaj doma za vse člane gospodinjstva v letu 2018 lahko privoščilo 73 % gospodinjstev v državi ali za odstotno točko več kot v letu 2017 in največ, odkar Statistični urad RS izračunava ta podatek (tj. od leta 2005). Enotedenske letne počitnice zunaj doma si jih najmanj lahko privošči prav v Pomurju.
Med tipi gospodinjstev je bil odstotek takih, ki so si (lahko) privoščila počitnice, največji med gospodinjstvi z dvema odraslima in z vsaj enim vzdrževanim otrokom (89 %), najmanjši pa med enočlanskimi gospodinjstvi (56 %). Med gospodinjstvi glede na dohodek je bil največji med gospodinjstvi z najvišjimi dohodki (95 %), najmanjši pa med tistimi z najnižjimi dohodki (le 44 %). Na ravni statističnih regij je bilo največ gospodinjstev, ki so si lahko privoščila počitnice, v osrednjeslovenski (81 %), najmanj pa v pomurski statistični regiji (61 %). 

Kam, kako in zakaj potujemo?

V letu 2018 je vsaj enkrat zasebno potovalo okoli 1.222.000 ali 69 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Vsi skupaj so se odpravili na okoli 4.575.000 zasebnih potovanj, kar je 7 % več, kot jih je bilo v letu 2017. Pri 84 % teh potovanj je bil glavni razlog zanje odhod na počitnice, med razlogi za počitnice pa so bili najpogostejši (pri 77 % potovanj) sprostitev, počitek in zabava. Največ zasebnih potovanj v 2018 tako po domovini kot po tujini so prebivalci Slovenije opravili v mesecih juliju in avgustu, v obeh po 18 %.

Za 87 odstotkov zasebnih potovanj je bilo glavno prevozno sredstvo popotnikov osebno cestno motorno vozilo. Na drugem mestu je bilo letalo (s 6 odstotki), na tretjem avtobus (s 5 odstotki).