Burno na seji odbora za okolje in prostor; Na zasedanje niso želeli spustiti urednika portala

Včeraj popoldan se je v sejni dvorani Občine Lendava odvila 12. seja Odbora za okolje in prostor. Tema zasedanja odbora je bila seznanitev odbora za okolje in prostor o odločitvi ministrstva za odpravo odločbe ARSO za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja bioplinarni v Lendavi in odziv Občine. Sicer pa se je še pred zasedanjem zgodil manjši incident, ko v sejno sobo na sejo ki je javna, tajnik občine Matej Furlan in Aleš Kozar nista želela spustiti urednika spletnega portala Lendavainfo.
Včerajšnja seja odbora za Okolje in prostor je, kljub trem točkam dnevnega reda, bila vse prej kot kratka. Poleg članov odbora, so se seje udeležili tudi člani strokovne delovne skupine za bioplinarno, o kateri je bilo včeraj največ govora, med njimi pa je sedela tudi Niolina Palnec, predstavnica civilne iniciative Petišovci, ki nadaljuje borbo za popolno zaprtje sporne bioplinarne. Ob tem je župan občine Lendava, mag. Anton Balažek prisotne seznanil tudi o odločbi Ministrstva za okolje in prostor, ki je razveljavilo odločitev ARSA o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja bioplinarni.

Bioplinarna trenutno ne obratuje, je uvodoma povedal Balažek. Kot je povedal, so opravljali intenzivne razgovore z ministrstvom, obiskali so tudi ministrico za Okolje in prostor, Ireno Majcen. Predvčerajšnjim sta se s Tiborjem Hebarjem, občinskim okoljskim inšpektorjem mudila tudi pri glavni inšpektorici. Župan je ministrico pozval, da preveri delovanje svojih institucij in inšpekcijskih služb. Ta je dodal, da so bile storjene določene procesne napake, in ministrici izrazil željo, da bioplinarna ostane zaprta, saj po njegovem mnenju nima osnovnih pogojev za obratovanje.

“Zaenkrat realne bojazni, da bi se bioplinarna aktivirala ni, je pa res, da se inšpekcijske službe precej izgovarjajo,” je dejal Balažek. Glavna težava sicer ostaja nezmožnost sodelovanja lokalne skupnosti kot stranke v postopku, sprememba okoljevarstvenega dovoljenja v preteklosti pa je bila narejena brez presoje vplivov na okolje. In ust župana je med drugim bilo slišati še, da bo Občina šla v sodni oz. pravni boj. “Inšpekcijske službe so delo opravljale nevestno. Naredili bomo vse, da slučajno ne bi prišlo do ponovnega zagona bioplinarne, še preden se naredi revizija okoljevarstvenega dovoljenja in še preden se ta bioplinarna tehnološko posodobi,” še pove Balažek in doda, da je zakonodaja slaba, pristop pa, da bi moral biti življenjski. Ta zaključi, da bo občina uporabila vsa pravna sredstva in namigne, da bo občina morda celo tožila državo. V fermentorjih bioplinarne se sicer še nahaja digestat, prepoved dovoza novega materiala pa še velja.

“Mi moremo sedaj stvar opazovati. Predlagam občinskemu svetu da deluje enotno,” pa je povedal Igor Kolenko. Med drugim velja omeniti, da ima upravljavec bioplinarne odločbo, da fermentorje v katerih je digestat, izprazni. Ker je upravljavec zelo neodziven, podjetje pa v slabem finančnem položaju, ni pričakovati praznjenja na njihove stroške, temveč bo že kmalu to morala storiti država.

Nikolina Palnec je bila jasna, da more vsem biti skupni cilj odvzem okoljevarstvenega dovoljenja. Po njenih besedah je odločba o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja bila spisana zato, da se situacija umiri in da je odgovornost potrebno poiskati pri državnih organih. Med drugim ta poudari, da pristojni niso opravili določenih dolžnih nadzorov bioplinarne, glede na okoljevarstveno dovoljenje in veljavno zakonodajo ter uredbe. Nikolina je med drugim župana Balažka vprašala, ali je Občina bila obveščena o nedoslednostih upravljavca. Na žalost je Občna ugotovila, da dokumentacije o monitoringu ni prejela. 

“Ta odprava odločbe ARSA je do nas občanov občine Lendava res poniževalna, in je sramota za vse inšpekcijske službe, za ARSO in za ministrstvo,” je bil oster Jožef Gerenčer. Prisotni člani odbora so se razšli s sprejetjem sklepa, da se odbor seznanja z informacijo glede odločbe Ministrstva za okolje in prostor za odpravo odločbe ARSO za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja bioplinarn. Odbor podpira poziv Občine Lendava da ta zahteva obnovo postopka in da naj zahteva začetek postopka revizije okoljevarstvenih dovoljenj.

Zaposlena v uradu župana, uredniku spletnega portala Lendavainfo nista dovolila prisostvovati javni seji

Se pa javna seja za urednika spletnega portala Lendavainfo ni začela brez nevšečnosti, saj sta prihod v sejno dvorano uredniku spletnega portala v avli občinske zgradbe želela preprečiti zaposlena v Uradu župana, tajnik Matej Furlan in Aleš Kozar. Slednja sta urednika najprej pričela zasliševati s kakšnimi nameni je prišel na sejo, če osebno ali kot novinar, a ga omenjena še naprej nista želela spustiti čez vrata in ga proti njegovi volji zadrževala v avli občinske zgradbe. Ko sta se omenjena umaknila, je vrata po urednikovem obvestilu o zapletu od znotraj odprl občinski svetnik Mihael Kasaš, tudi član odbora, in še enkrat opomnil, da je seja javna.

Tako Kozar kakor tudi Furlan sta v svojem službenem času storila precej nepremišljeno dejanje, ki ima lahko zanju tudi posledice, saj sta uradni osebi, poleg tega pa je zelo malo verjetno, da imata v opisu svojih delovnih nalog v pogodbi navedeno delo, ki sta ga počela v avli občinske zgradbe -občanu onemogočati udeležbo na javni seji.