Branko Palatin o selitvi pisarne za prekrške: “V PMSNS nepotrebno zaskrbljeni”

Kot smo že poročali včeraj, se bo na okrajno sodišče v Ljutomeru preselil oddelek za prekrške z lendavskega okrajnega sodišča. Pri Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti (PMSNS) so zaskrbljeni, da pripadniki madžarske manjšine s tem izgubljajo pisarno za prekrške na narodnostno mešanem območju, a Branko Palatin miri …
“V bližnji prihodnosti naj bi v Lendavi ukinili Pisarno za prekrške in pristojnosti prenesli na sodišče izven narodnostno mešanega območja. Zaradi tega se je PMSNS v uradnem pismu obrnil na Okrožno sodišče v Murski Soboti, ter se pozanimal, kako se bo zagotavljala dvojezičnost izven narodnostno mešanega območja. Namreč na podlagi dosedanjih izkušenj pri reorganizaciji državnih služb ugotavlja, da je bilo s prenosom nalog na območje izven narodnostno mešanega območja skoraj vselej zmanjšan dostop do urejanja postopkov v jeziku samoupravne narodne skupnosti,” so zapisali pri PMSNS.

A kot nam je zatrdil predsednik okrožnega sodišča v Murski Soboti, Branko Palatin, so v PMSNS nepotrebno zaskrbljeni. Potrdil nam je, da bodo v letošnjem letu zaradi racionalizacije poslovanja sodišča in kadrovskih virov enotni oddelek za reševanje prekrškovnih zadev, ki sedaj posluje na štirih lokacijah, preselili v izpraznjene prostore Okrajnega sodišča v Ljutomeru, kjer so izselili Zunanji oddelek Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti. “S samo preselitvijo pripadnikom madžarske narodne skupnosti ne bodo kršene ali zmanjšane ustavno zagotovljene pravice. Enako kot do sedaj jim bo zagotovljena pravica do uporabe svojega jezika ter vodenja postopkov v obeh jezikih. Tudi ovojnice in druga pisanja se bodo še naprej pošiljala oz. vročala v madžarskem jeziku. Za zagotovitev te pravice ima Okrožno sodišče v Murski Soboti sistemizirano delovno mesto tolmačke za madžarski jezik, v okviru enotnega oddelka na lokaciji v Ljutomeru pa bo zaposlen tudi javni uslužbenec, ki aktivno obvlada madžarski jezik,” nam je zatrdil Branko Palatin, predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti.