Bomo v Pomurju dobili podcenter za protipoplavno zaščito?

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v okviru projekta črpanja evropskih sredstev za področje civilne zaščite načrtuje vzpostavitev državnega centra za civilno zaščito, treh podcentrov, ki bodo usklajevali odziv na naravne nesreče, nakup ustrezne opreme in usposabljanja. Eden od podcentrov, ki bo namenjen protipoplavni zaščiti, bo umeščen v Murski Soboti.
Vzpostavitev načrtovanega podcentra za protipoplavno zaščito v SV Sloveniji na območju Mestne občine Murska Sobota je odgovor na potrebe za zagotavljanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za izboljšanje načrtovanja, organiziranja, usposabljanja in operativne odzivnosti reševalnih enot in služb, organov ter drugih operativnih sestavov društev in nevladnih organizacij na regionalni in lokalni ravni ter s tem za napredek pri preprečevanju tveganj in krepitvi odpornosti na podnebno pogojene nesreče.

Na lokaciji podcentra za protipoplavno zaščito je načrtovana izgradnja vadbenega poligona za usposabljanje in vadbo lokalnih, regijskih, državnih in tujih enot za zaščito, reševanje in pomoč za protipoplavno zaščito ter vadbenega poligona za usposabljanje in vadbo tehničnih reševalnih enot civilne zaščite – enot za prečrpavanje večjih količin vode oziroma enot modula SI-HCP EU mehanizma CZ. Na tej lokaciji je načrtovana tudi umestitev regijskega gasilskega vadbenega poligona za pomursko regijo, tj. za 238 pomurskih prostovoljnih gasilskih društev.

V sklopu podcentra za protipoplavno zaščito se načrtujejo tudi prostorske zmogljivosti za potrebe lokalnih in regijskih subjektov, vključenih v sistem zaščite, reševanja in pomoči (Civilna zaščita MO Murska Sobota, RKS OZ Murska Sobota, PRS Reševalna postaja Murska Sobota, Gasilsko regijsko poveljstvo za Pomurje in Gasilski regijski svet za Pomurje, gasilci, kinologi, radioamaterji, taborniki, skavti idr.). Projekt je trenutno v fazi pridobivanja idejne zasnove za izgradnjo podcentra za protipoplavno zaščito.