Bojan Korošec ostaja na čelu Splošne bolnišnice Murska Sobota

Vlada je na včerajšnji redni seji podala soglasje k imenovanju Bojana Korošca za direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota. Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota je sicer že ob koncu meseca februarja Korošcu podelil nov mandat.

Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Murska Sobota je dne 26. 1. 2017 objavil razpis za prosto delovno mesto direktorja SB Murska Sobota, za mandatno dobo 4 let. Razpisna komisija za vodenje postopka izbire kandidatov za direktorja SB Murska Sobota je 14. 2. 2017 ugotovila, da so vse vloge – prijave, ki so prispele na razpis za prosto delovno mesto direktorja SB Murska Sobota neodprte in zapečatene, da so pravočasno prispele tri  vloge in da je ena vloga nepravočasna. Razpisna komisija je v nadaljevanju ugotavila, da so pravočasno prispele prijave popolne, kandidati so k prijavam priložili zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Člani sveta zavoda SB Murska Sobota so na 19. seji sveta zavoda 22. 2. 2017 sprejeli Sklep o imenovanju Bojana Korošca za direktorja SB Murska Sobota, vlada pa ga je sedaj še potrdila.

Korošec je sicer bil deležen očitkov o nepravilnostih pri izplačevanju nadomestila za neizrabljen dopust, kar preiskuje policija.