Boj proti koronavirusu: Vlada včeraj sprejela Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb, od jutri zjutraj v trgovino le invalidi, upokojenci in nosečnice

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, t.i. zakonski #protiKoronapaket #PKP1. Vlada je kot enega od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa sprejela tudi Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Sprejela je tudi spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki narekujejo, da nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.
“Vsi v predlogu zakona predvideni ukrepi so nujni, saj je treba nemudoma zagotoviti sredstva za izvajanje ukrepov pri zajezitvi, obvladovanju in preprečevanju širjenja epidemije. Glavni cilj predloga zakona je omiliti posledice virusa COVID-19 za državljane ter gospodarstvo z ukrepi na različnih področjih,” so zapisali v sporočilu Vlade RS za javnost.

Vlada izdala odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb

Vlada je na včerajšnji seji kot enega od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa izdala Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Odlok določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno. Pogostost razkuževanja je odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Še zlasti se mora najmanj dvakrat dnevno razkuževati:

– kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo,
– ograje v večstanovanjski stavbi,
– stikala za upravljanje in kabine dvigala,
– stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe,
– oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami.

Poleg tega se mora na vidnem mestu pred vstopom v dvigalo namestiti opozorilo: “Uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe COVID-19, zato kabino dvigala uporabljajte posamično. Po uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne dotikajte oči, nosu ali ust ter si umijte roke.”

Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme. Razkuževanje izvede upravnik ali tretja oseba po izboru upravnika ali etažni lastniki, če upravnik nima dovolj zaposlenih, ali lastniki v večstanovanjski stavbi, v kateri nimajo upravnika.

Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
Vlada je sprejela Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20 in 32/20) se v 2.a členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.«.

V praksi torej to pomeni, da bodo po novem med 8. in 10. uro lahko v trgovinah nakupovale le ranljivejše skupine – invalidi, upokojenci, nosečnice. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času. Odlok začne veljati v ponedeljek, 30.3.2020.