Bodoči dijaki pozor! Bi imeli štipendijo? Berite naprej …

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na svoji spletni strani pred nekaj dnevi objavil javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice. Te so namenjene bodočim dijakom, ki se bodo izobraževali za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 15.6.2019 do 20.9.2019. Na Našem spletnem portalu vas o tem obveščamo že sedaj, da si boste potrebno dokumentacijo lahko uredili čim hitreje!
V času, ko se mladi odločajo o izbiri poklica, jih zagotovo zanima, kakšne bodo potrebe na trgu dela, ko bodo iskali zaposlitev. Za poklice gozdarja, steklarja, kamnoseka, tapetnika ipd. lahko pridobijo štipendijo za deficitarne poklice, ker so to deficitarni poklici, ki jih primanjkuje na trgu dela. Sklad bo podelil največ 1000 štipendij, ki jih financirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2019/2020 lahko pridobili dijaki, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 prvič obiskovali 1. letnik in se bodo izobraževali za naslednje poklice in pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene: kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar– polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar in steklar.

Štipendija bo veljala tudi za dvojezične izobraževalne programe in sicer: ekonomski tehnik (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku, mehatronik operater (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku, strojni tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku in kemijski tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku.

Dijaki bodo vlogo lahko oddali šele od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019!

Podeljenih bo do 1.000 štipendij

Podeljenih bo do 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno. Štipendijo za deficitarne poklice bodo dijaki prejeli za celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z državno štipendijo. V zadnjem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

Pomembne informacije:
– prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
– ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
– dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
– v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Sredstva za letošnji razpis so zagotovljena iz Evropskega socialnega sklada in sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v višini 3.600.000,00 EUR.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada >>