Bodo občinski svetniki danes podprli neposredne prenose sej?

Občani imajo pravico vedeti, kaj njihovi izvoljeni predstavniki v njihovem imenu in za njihov denar odločajo. Današnja seja bi lahko bila prelomna, saj bo tako današnja in tudi vsaka naslednja seja neposredno prenašana preko spleta, v kolikor bodo svoje soglasje podali vsi člani občinskega sveta.
Ali bomo lahko današnjo in tudi vse naslednje seje občinskega sveta spremljali v neposrednem prenosu na občinski in tudi na naši spletni strani, je odvisno od občinskih svetnikov. Ti bodo namreč danes, še pred pričetkom seje na mize prejeli formular, s katerim bodo izrazili svoje strinjanje ali nestrinjanje z neposrednim (video in tonskim) prenosom seje preko spleta.

Pri tem velja omeniti, da bomo odločitev vsakega občinskega svetnika budno spremljali in o odločitvi občinskega sveta poročali neposredno iz seje. V kolikor bo in tudi upamo da bo, neposredni prenos današnje (in s tem tudi vsake naslednje) seje občinskega sveta izglasovan, bodo sledili neposredni prenosi sej. S tem župan Magyar uresničuje svojo obljubo o neposrednih prenosih občinskih sej.

Prav današnji in vsak naslednji neposredni prenos seje občinskega sveta Občine Lendava je vsekakor korak naprej v interesu javnosti o dostopnosti javnih informacij. In to velik. Takšne tehnologije se poslužuje vse več občin v naši državi, javnost dela občinskega sveta pa je najbolj dosežena ravno z neposrednim prenosom.

Pri tem seveda gre poudariti, da bodo strinjanje z izvajanjem neposrednega prenosa primorani podati prav vsi občinski svetniki, ki jih bomo pri odločitvi budno spremljali. Vsi kandidati za javne funkcije v naši občini seveda najbrž vedo, da z izvolitvijo postanejo tudi lokalni politiki z računalniških ali mobilnih ekranov. S takšnim načinom dela bo zavarovana transparentnost in predvsem (finančni) odnos do občanov.

V kolikor bo neposredni prenos izglasovan, bo danes šlo za prvo poskusno prenašanje seje preko spleta.