Bodo možnosti za zagon petrokemične proizvodnje v Lendavi po zaključku prodaje dokončno pokopane?

Po tem, ko je vsem dobro poznano nekdanje lendavsko podjetje Nafta Petrochem d.o.o. bilo kar šestkrat neuspešno prodano, je stečajni upravitelj Silvo Zorec po sedmem poizkusu prodaje, ta je bila izvršena preko spletne platforme dunajskega podjetja NetBid minuli mesec, vendarle podpisal prodajno pogodbo z zaenkrat neznano družbo iz Egipta. Najverjetnejši scenarij je demontaža postrojenja.
Čeprav postopek prodaje še ni povsem zaključen je znano, da je stečajni upravitelj Silvo Zorec že podpisal t.i. kupoprodajno pogodbo z razveznim pogojem. In kaj to v praksi pomeni? Predkupno pravico nad ključnim premoženjem Nafte Petrochem v stečaju imata Občina Lendava in družba Liberty two methanol LLC iz Delawara ZDA, ki je v preteklosti postrojenje nameravala demontirati in premestiti v Kalifornijo, a tega niso storili in zadnjih nekaj let čakali na ustreznega kupca, ki sedaj, kot kaže, obstaja. Če omenjena predkupne pravice v roku ne bosta uveljavljala, bodo objekti Nafte Petrochem, zemljišča in poslovni delež v družbi Industrijske storitve prodani. Kot nam je včeraj po telefonu dejal Zorec, so se Američani predkupni pravici odpovedali, Občina Lendava pa še ne. In kot pravi župan Magyar, so pred tem Zorcu postavili tudi nekaj ključnih vprašanj.

Sedaj še neznani kupec iz Egipta bo za premoženje, če se bosta seveda oba s predkupno pravico slednji odpovedala, odštel tri milijone evrov, med tem, ko je ocenjena vrednost bila 7,5 milijona evrov. Po naših informacijah kupca zanima predvsem obrat formalina, natančneje tovarna F2, ki je bila odprta leta 2009 (takrat je bila zgrajena za 6,8 milijona evrov) in, ki je prenehala delovati leta 2014, Nafta Petrochem pa se je zanjo zadolžila. Kot nova je tovarna formalina F2 v zagonu torej bila le pet let, tukaj pa sta še obrata F1 in F3. Egipčani želijo, kot kaže, vitalne dele petrokemijske proizvodnje demontirati in odpeljati, tukaj pa ne gre zgolj za postrojenja, temveč tudi za ostale objekte in zemljišča.

Kaj je torej bilo oz. bo prodano za manj kot tri milijone evrov?

  • Obrat formalina – zemljišča in zgradbe za proizvodnjo formalina v tovarnah F1, F2 in F3 ter skladiščni prostori za skladiščenje formalina in surovine metanola skupaj s procesno opremo.
  • Obrat sintetičnih mas – zemljišča in zgradbe za proizvodnjo sintetičnih mas vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje uree, melamina, drugih surovin in proizvodov.
  • Obrat fenolnih smol – zemljišča in zgradbe za proizvodnjo fenolformaldehidnih smol vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje fenola in fenolformaldehidnih smol.
  • Spremljajoče podporne enote – zemljišča in zgradbe upravne zgradbe, razvojnega laboratorija, laboratorija za preverjanje kontrole kakovosti, enote za izvajanje tehtanja in druge logistike, enote energetskih medijev ter rezervoar za skladiščenje metanola (M-2) ter oprema.
  • Poslovni delež (49-odstotni) v družbi Industrijske storitve.

Župan Občine Lendava Janez Magyar kritičen do stečajnega upravitelja Silva Zorca

Na naše vprašanje, ali bo Občina Lendava uveljavljala predkupno pravico, nam je odgovoril takole: “Za omenjeno prodajo nismo vedeli. Nimamo nobenih informacij, sedaj pa smo poslali vprašanja in sicer, kdo je kupec, ali je okoljsko sprejemljiv, ali so omogočili dostop zalednim firmam s tem mislim tudi na poklicno gasilsko enoto, ki na intervencije izvaža čez zemljišča, ki bodo prodana, ali so zavarovali te ceste, saj so te prav tako vključene v prodajo in koncesijo za črpanje vode za gašenje, ali nameravajo tukaj koga zaposliti, kakšna je njihova strategija oz. vizija, …” Občina Lendava ima sedaj časa do 11. decembra, da se odpove predkupni pravici ali jo uveljavi, a nam je župan Magyar dejal, da “imamo za tako veliko odločitev premalo informacij. Ne strinjamo se, da se lokalna skupnost, ki ima interes, lahko izjasni v zgolj petnajstih dneh. Za tako pomembne odločitve potrebujemo več časa. Po moje je vmes neka mučka. Vsaj ceste za izvoz gasilcev bi lahko prenesli na lokalno skupnost, o čemer smo se pogovarjali tudi na DUTB. Tudi tega niso naredili. Država ima v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in lokalne skupnosti pravico prenesti na lokalno skupnost iz državnega lastništva objekte, ki so pomembni za recimo v tem primeru gasilce. Stečajni upravitelj in DUTB se ne sedaj in ne v prejšnjih postopkih niso pozitivno odzvali. Tam sta podjetji Nafta Strojna in Petrol, enaka težava. To je nevarnost in neodgovorno ravnanje. To bomo preučili in če bo potrebno, bomo šli v ovadbe.”