Bo tudi občina Lendava občina brez tajnih sporazumov?

Občinski svetnik dr. Mihael Kasaš je za prihajajočo 11. sejo občinskega sveta za v obravnavo podal predlog o razglasitvi občine Lendava za “Občino brez tajnih sporazumov – TTIP – CETA – TISA.”





“Skupina občanov z zaskrbljenostjo spremljaja vesti o tajnih pogajanjih o čez atlantskih sporazumih, ki jih v imenu držav članic EU vodi Evropska komisija z ZDA in Kanado – TTIP, CETA TISA. Že samo dejstvo, da se sporazumi sestavljajo in usklajujejo v tajnosti (po prvotnih predlogih naj bi bili tajni tudi še trideset let po podpisu), poraja dvome o dobronamernosti ustvarjalcev. Po informacijah, ki postopoma curljajo v javnost, slika postaja vse bolj grozljiva. Zdaj je že jasno, da vsebino pišejo lobisti in predstavniki multinacionalk, medtem ko so predstavniki ljudstva na nacionalni in evropski ravni, kljub drugačnim zagotovilom vladajočih, iz procesa izključeni.

Sporazume bo potrdila Evropska komisija, Evropski parlament bo o njih odločal po načelu »vzemi ali pusti«, ali bodo o njem sploh lahko odločali tudi nacionalni parlamenti, se še ne ve. Kljub temu, da se govori o trgovinskih sporazumih, je v njih le malo govora o kvotah in carinah. Te so med partnericami že tako na zelo nizkem nivoju in ne predstavljajo resne ovire v medsebojnem trgovanju. Temeljni motivi snovalcev sporazumov so v izničenju tako imenovanih ne-tarifnih barier. Se pravi, v spodkopavanju zakonov in predpisov,” piše v obrazložitvi predloga o razglasitvi občine Lendava za “Občino brez tajnih sporazumov – TTIP – CETA – TISA.”

V Sloveniji so podobne sklepe že sprejeli na mestnih svetih občin Celje in Maribor

S sprejetjem tega dokumenta na prihajajoči seji občinskega sveta bi razglasili, “da na področju občine Lendava ne pristajamo na dogovore, ki bi izhajali ali izhajajo iz mednarodnih sporazumov, sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden način med komisijo EU in vlado ZDA (TTIP), komisijo EU in vlado Kanade (CETA) oziroma med komisijo EU in vlado katerekoli druge države ali skupine držav (TISA).

Za življenje in delovanje občank in občanov, prebivalk in prebivalcev Občine Lendava (OL), gospodarskih organizacij, delujočih na področju OL ne glede na njihov morebitni sedež, institucij Občine ter društev občanov, delujočih na področju OL, prav tako ne glede na njihov sedež, ne morejo veljati nikakršni sporazumi, ki jih je kdor koli in na kakršen koli način sprejel za našim hrbtom in bi nas na ta način prisilil k spoštovanju nekih nam povsem tujih pravil, katerih posledice so za življenje ljudi in organizacij, celotne skupnosti povsem nepredvidljive in škodljive.”