Bo tudi občina Lendava branju prijazna občina?

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije so na svojih spletnih straneh objavili natečaj, na katerem se občine že petič potegujejo za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture.
Spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote je poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote. Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice, ki so že zaradi narave svojega poslanstva najpomembnejši akterji na področju branja, bralne kulture in bralne pismenosti, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo pokazati široko družbeno odgovornost do branja kot vrednote in spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje in razvoj bralne kulture.

“Občina Lendava bi ob mnogih atributih in nazivih, ki jih že ima, želela biti tudi branju prijazna občina, k čemur bo v sodelovanju z javnimi zavodi, društvi, posamezniki in inštitucijami pristopila z različnimi aktivnostmi. Na to nas opozarjajo tudi knjižne platnice, knjižne police in v mlade knjigoljubce oblečeni plakatni stebri v mestu, ki k branju vabijo tudi z nekaterimi odlomki iz knjig in s citati o pomenu branja knjig,” so sporočili iz Občine Lendava.

Knjižnica pod krošnjami

Na Občini Lendava so med drugim razkrili poletno novost, to je Knjižnica pod krošnjami, pri katerem bo poudarek namenjen najmlajšim in najstarejšim. “Zanimivi projekti branja za tiste, ki še ne znajo brati in za tiste, ki zaradi starosti berejo le stežka ter aktivnosti namenjene mladim staršem, saj je pri otrocih z lastnim vzgledom dosežemo največ. Večina aktivnosti in dejavnosti bo potekala v (so)organizaciji javnih zavodov in društev ter posameznikov v občini Lendava.

Spodbude in iniciative s strani Občine Lendava veljajo predvsem v smeri povezovanja in iskanja inovativnih ter za vse občane zanimivih, igrivih, iskrivih in duhovitih načinov spodbujanja branja in ljubezni do knjig. K temu bodo spodbujali tudi razpisi za kulturne projekte, mladino in društva, ki jih bo Občina Lendava razpisala v spomladanskih mesecih,” so zapisali.