Bo Goran Kuzma nov direktor Doma starejših Lendava?

Ker zdajšnji direktor Doma starejših Lendava Franc Špilak odhaja v pokoj, bi ga lahko, kot kaže, nadomestil Goran Kuzma iz Renkovcev. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji, ki se je odvila minuli ponedeljek kandidatu podala pozitivno mnenje, na vrsti pa bo občinski svet, kjer pa zapletov ni pričakovati.
Svet zavoda Dom starejših Lendava je Občini Lendava kot lokalni skupnosti, na območju katere ima javni zavod sedež, dne 1.6.2021 posredoval vlogo za podajo mnenja k imenovanju direktorja doma. Svet Doma starejših Lendava je izvedel razpisni postopek za imenovanje direktorja zavoda, na katerega se je v razpisnem roku prijavil le en kandidat, ki izpolnjuje razpisne pogoje.

Dne 27.5.2021 je svet zavoda Dom starejših Lendava na svoji 14. redni seji imenoval za direktorja Doma starejših Gorana Kuzmo iz Renkovcev in sicer za dobo petih let. Vlogo sveta zavoda Dom starejših Lendava je na svoji 12. seji dne 5.7.2021 obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na isti seji se je predstavil tudi imenovani direktor, ki je ponazoril program dela in vizijo razvoja zavoda Dom starejših Lendava.

Po zaključeni razpravi, v kateri je komisija ugotavljala primernost imenovanega direktorja za opravljanje funkcije, primernost programa dela in vizije razvoja zavoda za mandatno obdobje z učinki in dodano vrednostjo v lokalnem okolju, “Komisija za Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja meni, da je imenovani direktor Goran Kuzma primeren za opravljanje del in nalog direktorja javnega zavoda Dom starejših Lendava,” zato bo komisija občinskemu svetu Občine Lendava predlagala, “da k njegovemu imenovanju poda pozitivno mnenje.”

Svet zavoda je Gorana Kuzmo na svoji 14. redni seji dne 27.5.2021 za direktorja Doma starejših Lendava imenoval za mandatno dobo petih let, s predvidenim nastopom dela dne 27.9.2021, oziroma po končanem postopku pridobitve mnenja lokalne skupnosti in soglasja s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.