Bo Gledališka in koncertna dvorana v Lendavi prejela ime?

Lendavska Gledališka in koncertna dvorana bi v letu 2018 lahko prejela ime. Na župana Občine Lendava je namreč prispelo pismo občana, ki predlaga, da bi lahko dvorana prejela ime, po vzoru drugih mest, ki dvorane običajno poimenujejo po kakšnih znanih ali pomembnih ljudeh iz preteklosti.
Na župana Občine Lendava je občan naslovil vprašanje, ali bolje rečeno pobudo, o poimenovanju Gledališke in koncertne dvorane. Pismo je župan predstavil na minulem občinskem svetu, občinski svetniki pa so idejo sprejeli z odobravanjem. Lendavska gledališka dvorana sicer imena nima, imamo pa poimenovan trg pred njo.

Župan Balažek: “Mi smo pobudo posredovali svetu zavoda in svet zavoda  se je opredelil, da dvorane ne bi poimenovali,” torej, da bi stanje ostalo takšno kot je sedaj. Ali bo lendavska gledališka dvorana prejela ime, bo kot kaže odločal občinski svet na januarski seji, a bo en izmed članov občinskega sveta moral podati pobudo za obravnavo. Če ne, bo upoštevano stališče sveta zavoda.

Podporo predlogu je na seji kot prvi izrazil občinski svetnik dr. Mihael Kasaš, ki je povedal, da se mu pobuda zdi prav, saj “imajo v vseh večjih mestih dvorane imena.” Z njim se je prav tako strinjal tudi svetnik Ivan Koncut, ki je dodal, da bi bilo potrebno prisluhniti tudi javnemu mnenju. Ali bo dvorana prejela ime ali ne, bo sedaj odvisno od odločitve občinskega sveta, a še prej od pobudnika, če se ta s tem strinja.

Pobuda je, da se dvorana poimenuje po Duši Počkaj, ki je bila slovenska filmska in gledališka igralka. Rojena je bila v Lendavi leta 1924, umrla pa je v Ljubljani in sicer med predstavo Ostrovskega “Gozd” v Drami, leta 1982, stara 57 let. Njen opus obsega prek sto gledaliških in filmskih vlog ter več kot sto radijskih iger. Igrala je v sledečih filmih: Jara gospoda (1953), Ples v dežju (1961), Minuta za umor (1962), Tistega lepega dne (1962), Cvetje v jeseni (1973) in Ubij me nežno (1973). Prejela je tudi naslednje nagrade: Zlata arena in nagrada kritike, Pulj 1961, nagrado Prešernovega sklada leta 1962, priznanje Metoda Badjure za vlogo Maruše Rdečelaske v filmu Ples v dežju, bila je igralka leta 1979, leta 1980 je kot zadnjo prejela nagrado Carica Teodora v Nišu, za vlogo tete v filmu Ubij me nežno.