Bo današnja ustanovna seja DZ ključnega pomena za poslanca madžarske narodnosti, Ferenca Horvátha?

Na današnji ustanovni seji Državnega zbora, ta se bo odvila ob 11.00 uri, bodo novi poslanci potrdili svoje mandate. Ta seja bi sicer lahko bila ključnega pomena za poslanca madžarske narodnosti Ferenca Horvátha, saj ima mandatno-volilna komisija na mizi prošnjo, da preveri Horváthov mandat. Razlog? Nezdružljivost funkcij.
Predsednik republike Borut Pahor je po prejetju zapisnika Državne volilne komisije o uradnih izidih aprilskih državnozborskih volitev podpisal ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora Republike Slovenije. Ta bo na sporedu danes, ob 11. uri. Ob tem je predsednik republike ocenil, da je bil “volilni proces pošten in transparenten.” Pred samo potrditvijo mandatov poslancem, bo nova mandatno-volilna komisija, ki jo bo predvidoma vodila poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga, pregledala poročilo o izidu volitev in pritožbe kandidatov ali predstavnikov list.

Kot smo uspeli izvedeti včeraj, se bo mandatno-volilna komisija med drugim ukvarjala tudi s poslancem madžarske narodnosti Ferencom Horváthom. Zakaj? Na omenjeno komisijo je namreč pred dnevi priromala pritožba dr. Mihaela Kasaša, njegovega nasprotnika na volitvah in dr. Attile Kovácsa, zgodovinarja, znanstvenega sodelavca Inštituta za narodnostna vprašanja ki je tudi vodja lendavske enote omenjenega inštituta ter docenta na Univerzi v Mariboru. Omenjena sta opozorila, da Horváth še vedno opravlja funkcijo predsednika sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) in člana sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava (MSNSOL), čeprav sta funkciji nezdružljiva s poslansko.

Tako dr. Kasaš kakor tudi dr. Kovács sta v pritožbi navedla, da naj državni zbor pred potrditvijo mandata Horvátha pozove, naj se odpove funkciji v MSNSOL in PMSNS, saj da je to “edina pravilna in tudi pravnoformalno ustrezna pot.” Na soočenju kandidatov za poslanca madžarske narodnosti na RTV Slovenija je na vprašanje, ali bi se odpovedal eni od funkcij, če bo ponovno izvoljen v državni zbor, dejal, da ne, češ da sta funkciji “združljivi”. Na vprašanje spletnega medija N1, če bo tudi v prihodnje vztrajal pri obeh funkcijah, pa je dejal “pustimo se presenetiti.”

Spomnimo: Komisija za preprečevanje korupcije je že v Horváthovem prvem mandatu ugotovila, da slednji ob poslanski, opravlja še funkcijo predsednika sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti ter je član sveta Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti občine Lendava, kar pa je nezdružljivo. “ZIntPK v prvem odstavku 27. člena določa, dapoklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Prepoved je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom.” Horváth je med tem že večkrat zavzel stališče, da zakon tega strogo ne določa, zato je pred tremi leti sprožil postopek na ustavnem sodišču. KPK je poslancu izdal globo za prekršek v višini 1.000 evrov, na katero se je slednji pritožil. Pri pritožbi je bil neuspešen, saj sta le-to Okrajno sodišče v Ljutomeru in kasneje Višje sodišče v Mariboru zavrnili kot neutemeljeno.