Bo Arso ustavil hidravlično stimulacijo vrtin?

Prav mnenje državne okoljske agencije bi lahko bilo tisto, ki bi ustavilo načrtovano ponovno stimulacijo vrtin na petišovskem plinskem polju. Državna okoljska agencija je namreč ugotovila, da bi ponovna stimulacija vrtin na petišovskem plinskem polju imela pomembne vplive na okolje.
Kot kaže, je glede hidravlične stimulacije vrtin bil ugotovljen pomemben vpliv načrtovanih posegov na okolje. Državna okoljska agencija je tako v minulih dneh, v zvezi z načrtovano ponovno stimulacijo plinskih vrtin Pg-10 in Pg-11 na plinskem polju v Petišovcih vročila poziv za izjasnitev. Stranka ima zdaj čas, da o zadevi poda izjavo do 5. julija.

V predhodnem postopku se je torej ugotavljalo, ali je za napovedan rudarski postopek potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in si pridobiti okoljevarstveno soglasje. Obe vrtini so namreč na enak način stimulirali že leta 2011, postopki za njuno aktivacijo pa so se začeli oktobra 2016 in se dokončali februarja 2017. Dnevna proizvodnja plina iz obeh vrtin znaša le 40.000 standardnih kubičnih metrov plina, tega pa od novembra 2017 prodajajo hrvaški Ini.

“Razvoj in proizvodnja plina na Petišovskem polju še vedno ostaja eden izmed ključnih gospodarskih projektov za razvoj SV Slovenije, hkrati pa zagotavlja večjo energetsko neodvisnost Slovenije. Visoka ozaveščenost slovenske javnosti o projektu je po našem mnenju ključnega pomena za uspešnost nadaljnjega poteka projekta,” so v maju zapisali za naš spletni portal.