Bistvene razlike v cenah pogrebnih storitev ni

Ker se je nekaj bralcev na naš spletni portal obrnilo glede cen pogrebnih storitev, smo preverili, kakšna je razlika v cenah kar se tiče slednjih. Na koncu smo prišli do zaključka, da bistvenega cenovnega odstopanja od ponudnika do ponudnika ni, je zgolj razlika v kakovosti opravljenih storitev, ki pa prav tako, predvsem zaradi konkurenčnega trga ni očitna.
Čeprav je novi zakon pogrebno-pokopališko dejavnost razdelil na tri enote, in sicer na 24-urno dežurno javno službo, pokopališko dejavnost in tržno oziroma pogrebno dejavnost, v Sloveniji svojci umrlih niso stroškovno nič na boljšem kot pred tem. Osnovni pokop, ki je pokop s krsto in poteka v okviru standardov in normativov še vedno stane vsaj tisočaka. To so nam potrdili pri podjetjih Banfi iz Veščice pri Murski Soboti, Piramida iz Beltincev, Ferenčak iz Trnja ter Eko-Park iz Lendave. Vse občine sicer odlokov o pogrebnih storitvah še niso sprejeli, Lendava je odlok sprejela, a ne glede na to, cene ostajajo pri vseh približno enake.

Stroški pogreba so vse prej kot nizki. Nekoliko vse skupaj omili pogrebnina, ki jo dobijo svojci umrlega povrnjeno, če je bil ta obvezno zdravstveno zavarovan, a ta vsekakor ne bo dovolj za pokritje pogrebnih storitev. Pri pogrebništvu Piramida vam, kot so dejali, ne bodo zaračunali dodatka pri urni postavki zaposlenih če bo pogreb čez vikend, bosta pa to storili podjetji Ferenčak in Eko-Park. Pogreb čez vikend bo pri obeh dražji za slabih 60 evrov (cena je z vključenim 9,5-odstotnim DDV-jem). Pri podjetju Banfi so poudarili, da zaenkrat prav tako ne zaračunavajo dodatnih ur čez vikend. Takšen dodatek se izplačuje zato, ker delavcem po kolektivni pogodbi pripadajo dodatki k osnovni plači za delo v nedeljo, za delo na praznike in dela proste dneve … Torej podjetja, ki tega strankam ne zaračunavajo, to jemljejo “iz svojega žepa.” Iz tega izhaja, da najverjetneje kdaj v bližnji ali daljnji prihodnosti bodo.

Pri kar nekaj elementih pogreba ali pokopališke dejavnosti je potrebno vedeti, da so pogrebna podjetja ali koncesionarji s 24-urno dežurno pogrebno službo, kar je gospodarska javna služba – to na območju občin Lendava in Dobrovnik opravlja Eko-Park, zavezani k spoštovanju Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je v dejavnost vnesla nekaj novih pravil. Občina Lendava namerava zelo kmalu v prostorih mrliške vežice na Novem pokopališču urediti lastno hladilnico, kar bo stroške pogreba še nekoliko znižalo, saj se sedaj pokojniki do pogreba oz. upepelitve “hranijo” v hladilnici murskosoboške bolnišnice. Po opravljenih telefonskih pogovorih in po pregledu cenikov – kljub zaračunavanju “vikend-ur” smo s sogovorniki nekako bili mnenja, da je razlika v končni ceni istega pogreba največ 100 evrov.