Bioplinarna: Odprto pismo Ministrici za okolje in prostor, predsedniku vlade in predsedniku RS

Vodstvo civilne iniciative Petišovci (“Proti smradu”) je minuli petek Ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen, predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju, predsedniku RS Borutu Pahorju ter poslankam in poslancem Državnega zbora. Pismo nižje objavljamo v celoti:
“Spoštovani!

Krajani Občine Lendava se glede naših težav na Vas obračamo, ker menimo, da ste v RS najkompetentnejše in ne nazadnje tudi najodgovornejše osebe. 

Lendavčani smo kot večina Prekmurcev delovni in pridni ljudje, vajeni vsega hudega in občasno tudi malo dobrega. Nikoli se nismo kaj dosti pritoževali nad našimi usodami ob vseh težavah, ki so v nedavni preteklosti doletele našo pokrajino, temveč smo zadeve vzeli v svoje roke in ravnali po starem reku: »Pomagaj si sam in ti bo tudi Bog pomagal.« Zato smo bili veseli vseh obljub in vlaganj, ki naj bi v našo občino prinesla nova delovna mesta ali pa vsaj posredno korist v smislu odkupa pridelkov, saj ne nazadnje živimo v pretežno kmetijski pokrajini.

Občani zato nismo nasprotovali investiciji podjetja Ecos v bioplinarno – v dobri veri, da bo to res BIO plinarna, ki bo zaposlila nekaj domačinov ter omogočila boljše odkupne cene pridelkov … Žal je čas pokazal, da smo bili naivni, saj ni ne delovnih mest ne odkupa kmetijskih pridelkov, dobili pa smo bioplinarno, ki že leta povzroča težave v okolju, saj se iz nje širi močan in nevzdržen smrad.

Sčasoma je preživljanje časa na terasi, prezračevanje stanovanja ali spanje ob odprtem oknu postalo nemogoče. Razlog gre iskati v bioplinarni. Le-ta je zelo hitro opustila predelavo bio mase in se usmerila v fermentacijo različnih odpadkov. Začelo se je z domnevnim dovažanjem raznega pokvarjenega blaga. Celotna zadeva pa je dosegla vrhunec v letošnjem letu, ko so po trditvah pristojnih inštitucij iz tujine nezakonito uvažali odpadke, npr. odpadke živalskega izvora, odpadke, ki nastajajo pri  proizvodnji, pripravi in uporabi farmacevtskih proizvodov, blato iz čistilnih naprav, hrano s pretečenim rokom uporabe, micelij. Vse te povzroča širjenje neznosnega agresivnega smradu v okolje in posledično onemogoča življenje v zaprtih prostorih, povzroča glavobole, a kar je najhuje: obseg dolgotrajnih in večjih posledic na zdravje še ni popolnoma znan. Za proces so sicer pridobili potrebna soglasja, oziroma okoljska dovoljenja, vendar brez obveščanja lokalne skupnosti. Še več: v postopkih občanov niso vprašali ne za mnenje ne prosili za soglasje.

V letih od 2013 do 2017 je bilo zaradi prijav opravljenih na desetine inšpekcijskih pregledov, izrečenih nekaj kazni in ukrepov, še pogosteje pa so inšpekcije ugotavljale, da niso pristojne, oziroma da država nima sprejetih Uredb, ki bi jim omogočale ukrepanje. V tem času je bilo tudi s strani lastnikov podjetja Ecos, družine Pavlinjek, izrečenih kar nekaj obljub glede tega, kako bodo stanje sanirali, da potrebujejo še teden ali dva … Kmalu smo občani ugotovili, da gre za prazne obljube, saj so se vzporedno s pritožbami na odločbe spretno izogibali kakršnikoli sanaciji ter s svojim delom še naprej povzročali za nas nevzdržno stanje.

Zaradi pritiska javnosti je julija 2017 menda prišlo do izdaje ustne in pisne odločbe o prepovedi prevzema vseh odpadkov v bioplinarno Lendava, predelavi vseh odpadkov in vnosa digestatov v tla.

Na naše veliko presenečenje je bioplinarno 24. 07. 2017 obiskala Ministrica za okolje v spremstvu glavne okoljske inšpektorice, a se žal ni srečala s predstavniki krajanov – torej s tistimi, na katerih se dejanja bioplinarne najbolj negativno odražajo. Ob obisku je Ministrica novinarjem menda trdila, da bodo zadeve sanirane v roku 2 tednov, medtem ko je lastnik bioplinarne Pavlinjek izjavljal, da potrebuje za sanacijo še vsaj 2 meseca. Seveda nismo presenečeni, da je ponovno obveljala Pavlinjekova, saj bosta kmalu minila 2 meseca, glede širjenja smradu pa se ni nič spremenilo. Še naprej se vsakodnevno širi agresiven smrad, kljub temu da je bila menda izdana odločba o prepovedi predelave odpadkov.

Prav tako nam ni jasno, kako je s prepovedjo dovažanja odpadkov, saj le-te še naprej dovažajo s Hrvaške (nazadnje 08. 09. 2017 s  štirimi kamioni).

Torej, spoštovani, kot najkompetentnejše in najodgovornejše osebe v državi, Vas sprašujemo:

 • Ali imamo krajani Občine Lendava pravico do normalnega življenjskega okolja brez tega, da s strahom odpiramo okna ali se ponoči prebujamo z glavobolom v sobi polni smradu? Zračenje prostorov pri nas namreč poteka tako, da odpreš okno in najprej povohaš če ne smrdi, nato okno pustiš odprto ali pa hitro zapreš, oziroma gledaš TV, si pri večerji in nenadoma »šprint« zapirat okna po hiši. Ko gremo od doma okna obvezno zapiramo, saj če je okno odprto in pride smrad v prostor, se ga zlepa ne rešiš. Tudi perilo, ki se suši zunaj ali na podstrešju ima »prijeten« vonj.
 • Kako lahko državni uradniki izdajajo OVD v takšnih zadevah brez preverbe situacije na terenu (bližina naselij) ter soglasja lokalne skupnosti?
 • Ali je res nemogoče dodelati okoljsko zakonodajo, glede izdaje soglasij ter odvzema le teh, da se inšpekcijske službe in ARSO ne bi izgovarjale na predpise pri izrekanju ukrepov ter da se »podjetniki in podjetja« tipa ECOS ne bi mogla izmikati s pritožbami?
 • Kdaj se bo začel izvajati sklep Vlade iz meseca julija 2017 glede revizij OVD-jev, kdo bo te revizije izvajal (vrana vrani ne izkljuva oči), kje se bodo revizije začele in ali bo v primerih, kot je Lendava, lahko pri tem sodelovala lokalna skupnost?
 • Ali je kdo vprašal/zahteval evidenčne liste ali kakšno dokumentacijo glede odvoza digestata iz bioplinarne oziroma glede deponiranja?
 • Ali nam lahko kdo odgovori, kako širjenje tega smradu vpliva na naše zdravje (Prekmurje je glede odstotka rakavih obolenj že sedaj med prvimi v državi), na sadje, zelenjavo in ostalo hrano, ki jo pridelujemo in uživamo. Iz bioplinarne naj bi se po pisanju nekaterih medijev leta 2013 v ozračje širili dušikovi oksidi, ki so strupene snovi in močni oksidanti, ogljikov monoksid – gorljiv, brezbarven in zelo toksičen plin brez vonja, žveplovi oksidi – nestabilen plin s težko določljivimi lastnostmi, amonijak – brezbarven plin neprijetnega vonja, strupen in okolju nevaren, formaldehid – je strupen, rakotvoren, alergen. Kakšno je glede tega stanje sedaj ?
 • Kdo bo poravnal gospodarsko škodo, ki nastaja, če naj bi bilo podjetje ECOS zrelo za stečaj ter kdo bo nosil stroške sanacije okolja, ko bo to do konca degradirano in opuščeno?
 • In ne nazadnje: ali obstaja kakšna oseba ali inštitucija v RS, ki je nad lastniki bioplinarne? Zdi se, da temu ni tako, saj do sedaj še noben ukrep nobene inštitucije ni zalegel in tudi po informacijah iz medijev že mesece ni možna uvedba stečajnega postopka nad ECOS-om. Oziroma lastniki uspešno krmarijo v teh postopkih saj je po ponovni uvedbi stečaja nad ECOS – storitve pri varovanju okolja d.o.o.- v stečaju, bioplinarno vzelo v najem podjetje ECOS CENTER d.o.o. v 70 % lasti  družinskega člana PAVLJINJEK, družba ECOS CENTER d.o.o. pa  je sicer lastnica podjetja ECOS – storitve pri varovanju okolja d.o.o. – v stečaju,  v deležu 85,0876 % , in zgodba z upravljanjem bioplinarne se nadaljuje. 

Krajani Občine Lendava pričakujemo, da nas boste podprli v naslednjih zahtevah:

 • da pristojne službe nemudoma ukrepajo, da se prepreči nadaljevanje poslovanja v bioplinarni Lendava in da se krajanom omogoči dostojno življenje, ne pa psihični in zdravstveni teror kapitala nad tisoči občanov,
 • da ARSO takoj sproži postopek odvzema OVD bioplinarni Lendava,
 • da inšpekcijske službe izdajo odločbo o takojšnjem zaprtju bioplinarne ter po potrebi ukrepajo, če se odločbe ne spoštuje,
 • da policija, ki ima v rokah kar nekaj ovadb glede bioplinarne, končno ukrepa,
 • da ARSO ob sodelovanju krajanov izvede meritve emisij v zrak ter onesnaženosti voda in zemlje in z rezultati seznani lokalno skupnost.

In ker smo Prekmurci znani po gostoljubnosti Vas in pristojne službe vljudno Vabimo na teden dni počitnic v Občini Lendava. Imamo sicer čudovito naravo, ki zaradi smradu, žal, ni več neokrnjena. Nudimo Vam polni penzion ter možnost izbire bivanja v naseljih Lakoš, Petišovci, Trimlini … Prepričani smo, da boste v tem primeru zelo hitro našli utemeljene podlage za sprejem ustrezne zakonodaje in ukrepanje v tem in podobnih primerih.”