Bioplinarna ECOS že od lani sprejemala nezakonite pošiljke “materiala” iz tujine

Problematiko lendavske bioplinarne so obravnavali tudi na 59. seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je delovno telo Državnega zbora. Poslanec Poslanske skupine nepovezanih poslancev Franc Laj, je na omenjeni seji odbora predstavil problematiko bioplinarne ECOS, ministrica za Okolje in prostor Irena Majcen pa je predstavila rezultate inšpekcijskih pregledov, teh je bilo kar osem, ki so zaskrbljujoči. Lendavska javnost je rezultate inšpekcijskega nadzora, na žalost, primorana izvedeti šele preko našega spletnega portala.
Omenjena 59. seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je delovno telo državnega zbora, je trajala dobro uro in je imela zgolj eno točko dnevnega reda, to je (še vedno nerešena) problematika bioplinarne podjetja ECOS. Na omenjeni seji odbora so obravnavali tudi pet sklepov, predlagatelja Franca Laja, ki pa na žalost, niso bili sprejeti. V kolikor bi bili sprejeti, bi se zgodba z bioplinarno ECOS najbrž pričela odvijati bistveno hitreje, kot se sedaj. (Sklepi so navedeni spodaj).

Franc Laj je, kot predlagatelj dnevnega reda omenjene seje odbora najprej vsem prisotnim razložil problematiko, s katero se že več mesecev ubadajo občani občine Lendava. Navedel je, “da je problematika potrebna takojšnje rešitve” in da se je na območju občine Lendava izoblikovalo “kritično stanje.” Laj je na seji izpostavil vsebino videoposnetka iz našega spletnega portala, ko je razlagal o surovinah s katerimi deluje ta bioplinarna in izpostavil kršitve okoljevarstvenega dovoljenja ter Uredbe o čezmejnem prevozu odpadkov. “To pove vse,” je bil oster Laj.

“Celoten proizvodni proces v bioplinarni ne poteka v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem,” je dejal in nadaljeval, da je življenje tam (v Lendavi in okolici) od pet pa za skorajda deset tisoč ljudi neznosno. “Ti ljudje živijo/živimo na tem območju v neznosnih razmerah in v strahu, kaj nas čaka naslednji dan. Predstavljajte si, kaj se dogaja sedaj, ko so se povišale tako dnevne kakor tudi nočne temperature, na dvorišču pa se nahaja velika količina bio-odpadkov, ki tja ne sodijo. Prihaja do razkroja in razpada. Prvič, širi se neznosen smrad in drugič, ne vemo za posledice za zdravje.”

Laj: “Prebivalstvo ni obveščeno, kaj jih iz tega lahko prizadene”

“V tem primeru nas preseneča to, da se kljub ugotovitvam inšpekcijskih služb, ne zgodi nič. Odpadki ostajajo tam, nevarnost je zelo velika, ne vemo za posledice, prebivalstvo ni obveščeno kaj jih iz tega lahko prizadene, kako so ogroženi in da nenazadnje ne govorim tudi o tem, da se v bližini nahajajo Terme Lendava, ki že čutijo težave zaradi smradu, saj turisti zaznavajo da je v okolju nekaj zelo narobe,” ja navedel Laj. Ta še doda, da so zaradi primanjkljaja osnovne surovine mnoge bioplinarne v Sloveniji zaprosile za razširitev okoljevarstvenega dovoljenja, da lahko predelujejo tudi biološke odpadke. “S tem pa se je seveda na lendavskem območju začela kalvarija,” zaključuje Laj. Ta v zaključku še doda, da je v Lendavi prišlo do kršenja ustavnih pravic iz 72. člena, ki govori, da imajo državljani pravico do zdravega življenjskega okolja.

Ministrica za okolje: Osem izrednih inšpekcijskih obiskov ugotovilo številne kršitve

Za obratovanje bioplinarne ECOS Center je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov in okoljevarstveno dovoljenje glede spusta emisij snovi v zrak. V mesecu maju 2017 je inšpekcija RS za okolje in naravo prejela več prijav, glede smradu iz bioplinarne. Uveden je bil inšpekcijski postopek, opravilo pa se je osem izrednih inšpekcijskih pregledov.

V inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljeno, da so v bioplinarno v decembru 2016 sprejeli več nelegalnih pošiljk odpadkov iz tujine: Različno hrano s pretečenim rokom. V zvezi z nelegalnimi pošiljkami odpadkov in zaradi grobih kršitev določil Uredbe o odpadkih, je bila maja 2017 podjetju ECOS Center najprej izdana ustna odločba o prepovedi predelave odpadkov nelegalne pošiljke, ta ustna odločba pa je v juniju 2017 bila dopolnilna odločba o odpravi nepravilnosti pri ravnanju z odpadki. Naročeno je bilo, da se razsute odpadke pospravi v ustrezne zabojnike, da se odpadki prekrijejo z nepropustno folijo. Za tem je bil še izdan pisni odpravek teh ustnih odločb. 

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti glede na okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov in grobih kršitev določil o ravnanju z odpadki je bila, še v mesecu juniju 2017, podjetju izdana ustna odločba o prepovedi prevzema blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda v napravo, do zagotovitve pravilne obdelave odpadkov. Tudi ta odločba je kasneje prejela še pisni odpravek. Med drugim je inšpekcijska služba določila, da je potrebno umakniti/počistiti iztečeno snov, ki izvira iz fermentorja bioplinarne in sicer iz bližnjega jarka na parceli. Tudi v tem primeru je bila izdana najprej ustna odločba, za tem pa še pisni odpravek te ustne odločbe.

Podjetje ECOS zahtev prve ustne odločbe in dopolnilne odločbe ter druge ustne odločbe ni spoštovalo. Zato sta podjetju bila izdana sklepa o dovolitvi izvršbe, s katerima je podjetju bilo zagroženo, da bo v primeru neizpolnjevanja zahtev izvedena izvršba s prisilitvijo z izvedbo denarne kazni, v višini 10.000,00 EUR.

Kljub prepovedi, predelovali

Dne 28. junija 2017 je bil opravljen kontrolni pregled, po teh večih izdanih odločbah. Z ustno odločbo je bila upravljavcu bioplinarne odrejena prepoved predelave odpadkov, ki so jih prevzeli od podjetja Kemis-Termoclean iz Hrvaške, do vzpostavitve zakonitega stanja. Bioplinarna je od prevzetih 786 “big-bag” vreč z “moko” in 17,7 ton mešane hrane s pretečenim rokom, 600 “big-bag” vreč in večjo količino te mešane hrane s pretečenim rokom, kljub prepovedi, predelala.

Podjetje je skladiščilo še približno 100 ton odpadkov in mešane embalaže. Ob pregledu je podjetje, ki upravlja z bioplinarno dalo izjavo na zapisnik, da so odpadke predelali “zaradi pritiska javnosti.” Za preostale odpadke na skladiščnem platoju pa je stranka po izdani ustni odločbi inšpektorice, očistila raztresene odpadke po platoju in jih prekrila z nepropustno folijo.

Uveden je bil postopek o prekrških, zaradi kršitve določil okoljevarstvenega dovoljenja in Uredbe o čezmejnem prevozu odpadkov. Oddelek za izdajo dovoljenj za čezmejne prevoze je na podlagi ugotovitev pristojne inšpektorice, da je bilo na to lokacijo pripeljanih več nezakonitih pošiljk odpadne hrane, skladno z določili uredbe o tem nemudoma obvestil pristojni organ republike Hrvaške. Pristojni organ je 8.6.2017 potrdil, da so predmetni odpadki, ki so nerazvrščeni odpadki skladno z določili te uredbe o pošiljkah odpadkov, predmet postopka predhodne pisne prijave. Pristojni organ sosednje Hrvaške se je strinjal, da so bile pošiljke predmetnih odpadkov izvedene nezakonito, ne glede na to, da so bile poslane brez spremljajoče dokumentacije. Slovenski inšpektorat je ob tem zahteval, da se nazaj na Hrvaško vrne odpadna embalaža, ki je ostala od tistih odpadkov, ki jih je bioplinarna že predelala in so bili nezakonito pripeljani v Slovenijo.

Inšpektorat RS za okolje in prostor je pristojni organ Hrvaške večkrat pozval, da v Slovenijo pošlje transportni dokument, ki ga izpolni pošiljatelj in na podlagi katerega se izda soglasje za vračanje. Po nekajkratnem usklajevanju so ga slovenski inšpekcijski organi le prejeli in sicer  v petek, 30.6.2017. Takrat so tudi izdali soglasje za vračanje odpadkov nazaj v državo odpreme, torej na Hrvaško. Hrvaški pristojni organ do današnjega dne ni izdal soglasja za vračilo odpadkov in ga pri nas še pričakujejo.
Cerar: “Strinjam se, da je situacija nevzdržna”

“V primeru Bioplinarne Lendava, če govorimo o tem primeru, ki je zelo značilen, se strinjam z vami, da je situacija nevzdržna. Zato je treba ukrepati in zato se tudi ukrepa. Kot veste, je inšpekcija za okolje že uvedla inšpekcijski postopek v maju 2017 na podlagi prijav. Stvar, pravite, traja od leta 2012. To je res dolgo obdobje, ampak sedaj vsaj ukrepamo. V okviru nadzora so bile ugotovljene nepravilnosti po okoljevarstvenem dovoljenju za obdelavo odpadkov. Prepovedan je prevzem blata, izčiščenja komunalnih odpadnih voda v napravo do zagotovitve pravilne obdelave podatkov. Inšpekcijski postopek tukaj še ni zaključen. Uveden je tudi postopek o prekršku zaradi kršitev določil okoljevarstvenega dovoljenja in uredba o pošiljanju odpadkov preko meja. Odrejeni ukrepi Inšpekcije za okolje in naravo bodo vsaj delno le pripomogli k zmanjšanju smradu iz te bioplinarne. Tako da verjamem, da bodo ti postopki pomagali v tem konkretnem primeru in tudi verjetno v nekaterih drugih. Je pa dejstvo, da bo treba to rešiti sistemsko, ko bomo dobili te strokovne ocene, kako se tega ustrezno lotiti. In to bo kmalu. Upam pa, da se ta zadeva reši že v prihodnjih tednih in mescih, ko gre za Bioplinarno Lendava.”

Člani Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor niso izglasovali petih sklepov, ki bi dejansko lahko pohitrili postopke zoper delovanje bioplinarne ECOS

V skladu z odgovorom predsednika vlade na 31. seji in v skladu z vsemi dosegljivimi informacijami, so na odboru predlagali oz. formirali določene sklepe, da bi se omenjena problematika kar najhitreje rešila. “Cilj te seje je to, da se problem reši in to čim prej, ker v primeru, da se bo ta zadeva vlekla dlje časa in se ne bo rešila, potem so lahko posledice nepredvidljive tako za celotno območje, kot mogoče še za kaj,” je dejal Laj. V sklopu tega so torej predlagali sprejem petih sklepov (spodaj), ki pa na žalost niso dobili dovoljšnje podpore.

Sklepi:

– Odbor za infrastrukturo okolje in prostor, poziva inšpektorat RS za okolje in prostor, da na podlagi ugotovitev iz opravljenega inšpekcijskega nadzora bioplinarne Lendava, zahteva takojšnje vračilo nedovoljenih odpadkov oz. njihovo uničenje v ustrezni sežigalnici.
– Odbor za infrastrukturo okolje in prostor, poziva inšpektorat RS za okolje in prostor in zdravstveni inšpektorat RS, da v okviru svojih pristojnosti preverita kršenje določil okoljevarstvenega dovoljenja in Uredbe za čezmejno pošiljanje odpadkov, katerih posledica je povzročanje neznosnega smradu oz. neprijetnih vonjav in splošne nevarnosti za zdravje ljudi in glede na težo kršitev ponovno proučijo upravičenost do okoljevarstvenega dovoljenja.
– Odbor za infrastrukturo okolje in prostor, poziva inšpektorat RS za okolje in prostor in zdravstveni inšpektorat RS, da poostrita nadzor nad delovanjem velikih bioplinarn, še posebej ob koncih tedna, ob dela prostih dnevih in v nočnem času. O svojih ugotovitvah naj obveščata Odbor za infrastrukturo okolje in prostor.
– Odbor za infrastrukturo okolje in prostor, poziva Ministrstvo za okolje in prostor in inšpektorat RS za okolje in prostor, da preverita ustreznost izdanih okoljevarstvenih dovoljenj za lendavsko bioplinarno, glede na uporabljeno tehnologijo in surovine, ki se predelujejo in o tem podajo poročilo Odboru za infrastrukturo okolje in prostor.
– Odbor za infrastrukturo okolje in prostor, poziva vlado RS, da v najkrajšem možnem času pripravi zakonodajo, ki bo preprečila nastanek novih primerov, kot je lendavska bioplinarna in na ustrezen način določi najvišjo možno mejo neprijetnih vonjav in smradu v urbanem okolju.

Ministrica za Okolje in prostor Irena Majcen je sicer pred glasovanjem dejala, da se vsebina teh sklepov v praksi že izvaja.

 • sinergija smradu in turizma

  Odbori sestankujejo… in si trpajo žepe s sejninami, okolica Lendave pa se duši v smradu.
  Za nas občane je edino glavno vprašanje: kdaj bodo zaprli to smrdečo bioplinarno? Ali pa je ne bodo nikoli zaprli? Odgovora doslej še nismo slišali od nikogar!
  Kdo je privlekel to proizvodnjo smradu v Lendavo? Odgovornost bremeni župana Lendave, on je dal lokacijo bioplinarni, on se je dogovoril s Pavlinjeki! Da zaradi smradu iz Lipe zdaj odhajajo turisti, je posredno odgovoren župan!
  Sicer pa Balažek govori le o začasni ustavitvi bioplinarne, in ne o zaprtju! Torej da naj ne bi smrdelo za Bogračfest, potem pa jovo nanovo, ali kaj? Očitno smo postali svetovna prestolnica klientelizma in nepotizma, to pravzaprav srmrdi skupaj z drekom in čistilnih naprav in Plivinimi strupi iz Amerike.
  A je to strategija turizma, kulture in sinergija učinkov, o kateri je govoril Balažek? Ali pa je to strategija, kako iz dreka napraviti cekine na račun potrpežljivih občanov? Po Cankarju prosto o hlapcih: Ne razumem, zakaj smo tako pohlevni?

 • miki mishka

  Tukaj lahko potegnemo vzporednico. Bioplinarna je zelo podobna Balažkovi politiki: oba smrdita do neba.

 • BS

  Mi smo ti hoteli turizem “terat”, a skoraj neposredno polek glavnega hotela postavimo bioplinarno. Brilijantno!

 • Muralesek

  Pozdravljeni,

  Ko berem in gledam razna poročanja in umno načrtovane izjave upraviteljev ECOSA se mi postavi vprašanje ali smo res tako neumni in ali pa predstavniki oblasti z inšpektorji v načelu ne vejo za kaj se gre in kako se stvari streže… Ne poznam vseh dejstev, zato bom lahko katero zadevo zapisal napačno.

  G. Pavlinjek ves čas trdi, da v fermentorjih poteka fermentacija in da to traja 80 dni. Da fermentacija poteka v mezofilnem okolju. Da se procesa ne da ustaviti. To popolnoma vse drži! Postavil bom nekaj vprašanj, katere bi morali zastaviti inšpektorji in tudi preveriti povedane stvari z inštitucijo, ki to zna narediti.
  vprašanje
  1.) Kam gre bioplin, ki nastane v procesu feremntacije? Ali kogeneracije (motorji, ki plin porabijo) delujejo? Ali gre ta nastali bioplin v zrak? Bioplin vsebuje pretežni delež metana, ki je toplogredni plin in se ne sme nenadzorovano spuščati v ozračje. (Če ste dobili OVD (okoljevarstveno dovoljenje) za zrak na osnovi števila kogeneracij in verjetnosti, ki bi naj bila majhna, da motorji ne bi obratovali pa zato niste rabili postaviti bakle se je ta račun sedaj izničil). Torej če nobena kogeneracija ne deluje gre plin v zrak, kar občutimo mi okolišani obči svet pa še bo zaradi emisij metana, ki ga spuščate v zrak. Rešitev je postavitev bakle, ki bi skurila ves nastali plin. (kaj je bakla? Bakla je cev, v katero se uvaja bioplin ali zemeljski plin in na koncu je vžigalnik, ki poskrbi, da se ta plin vžge in zgori, tako se uniči. Tak primer male baklje imajo na Petrolu, ki se ga vidi iz AC, ko se pelješ proti Madžarski (malo naprej od nadvoza Petišovci-Trimlini).
  2.) mezofilni proces… ali imate v ferementorjih res mezofilni proces ali ste se podhladdili in ne morete ustvariti gorljivega plina za mmotorje, pa ga spuščate v zrak. Mezofilni proces do neke stopnje tudi higienizira digestat, če s edigestat hrani vsaj 31 dni. To da se hrani je doseženo, kaj pa temperatura v fermeentorjih?
  3.) Dvorišče se sicer prazni, tako ni več srž problema dvorišče, ampak fermentorji. S ceste se vidi, da sta strgana 2 plinohrama od koder nemoteno uhaja bioplin in smradi okolico. Ali se motim?

 • Pingback: Eko bomba u susjedstvu: Sada je jasno otkud nesnosan smrad u Murskom Središću - mnovine.hr()

 • Turist

  Pizdu mate.inu .
  Nihče ne mor nič narediti proti temu smradu. Stanje je neznosno.

 • Muralesek

  s ceste se vidi, da imajo strgano cerado plinohrama. Od tam uhaja plin v ozračje. to resna firma porihta v 24 urah. Potrebno je imeti denar!