Bioplinarna: Bo lendavska Občina tožila državo?

Na minuli redni 20. seji občinskega sveta, ki se je odvijala v četrtek, je med drugim (znova) bilo govora tudi o razvpiti bioplinarni podjetja Ecos. “Prišli smo do te točke, da uporabimo izredna pravna sredstva,” je dejal župan Občine Lendava, mag. Anton Balažek.
Spomnimo: ARSO je dne 10.11.2017 izdal odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga je Ministrstvo za okolje RS odpravilo dne 8.3.2018 zaradi ugotovljenih napak v postopku odvzema okoljevarstvenega dovoljenja. Občina je dne 16.3.2018 pozvala Ministrstvo za okolje in prostor, da uvede nadzor nad delom okoljskega inšpektorata, ki ni ustrezno opravil svojega dela, da se ta naj zavzame za ustrezno rešitev problema.

Prav odprava odločbe ARSA o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja je v Lendavi povzročila največ slabe volje. “Zaradi neodzivnosti državnih institucij naj občina Lendava v skladu z zakonodajo sproži izredna pravna sredstva za odpravo odločbe,” je v četrtek sklenil lendavski občinski svet. Ta je med drugim sklenil še, da se v primeru možnosti tožbe ta tudi sproži tako, da se prvo uporabijo vsa razpoložljiva pravna sredstva v Republiki Sloveniji, nato pa tudi razpoložljiva pravna sredstva v okviru EU.

Počakali bodo do konca aprila

V primeru, da Ministrstvo za okolje in prostor do konca aprila 2018 ne opravi predlaganega internega nadzora postopkov v zvezi z odvzemom okoljevarstvenega dovoljenja bioplinarni, ki bi podali prepričljive odgovore na predstavljene pomisleke in pripombe na delo inšpekcijskih služb, bo Občina angažirala pravno stroko in poda ovadbo proti osebam, ki so odgovorne za površno opravljeno delo (opuščanje dolžnega ravnanja). Občinski svetnik Mihael Kasaš pa se s takšnim načinom ni strinjal. Ta je namreč dejal, da Občina tukaj ne sme čakati in da bi izredna pravna sredstva morala uporabiti nemudoma ter da bi Občina stvar morala vzeti v svoje roke.

Občina s svojimi aktivnostmi med drugim želi tudi, da se spremenijo predpisi v prid lokalnim skupnostim in občanom, ki imajo interes in potrebo, da sodelujejo v postopkih izdajanja OVD. Občina Lendava namreč ni stranka v postopku, zaradi česar ne more uporabiti rednih pravnih sredstev. Neobičajno je, da lokalna skupnost skuša reševati problematiko, ki bi jo učinkoviteje morale rešiti državne institucije, “a glede na okoliščine, je to nujno potrebno,” je še bilo moč slišati.