Bike pleasure – s kolesom v naravo

Zavod za turizem in razvoj Lendava je zasnoval projekt Bike pleasure – s kolesom v naravo, katerega je v letu 2019 prijavil na Javni poziv za izbor operacij za uresničitev ciljev Strategije lokalnega razvoja “LAS Pri dobrih ljudeh 2020.” Projekt je bil izbran za sofinanciranje, kar je potrdila Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Ključni cilj projekta je vzpostaviti specializirani integralni turistični produkt za off-road kolesarjenje, ki bo zajemal 3 naravovarstvene kolesarske pakete in 6 načrtovanih tras za off-road kolesarjenje. V ospredju je stik človeka z naravo z namenom trajnostnega razvoja kolesarskega turizma v območju LAS. Za ta namen bo investirano v kolesa za kolesarske vodnike ter osnovno opremo. Za namene lažjega in boljšega doseganja ciljnih skupin bo vzpostavljena blagovna znamka s celostno grafično podobo, vzpostavljena bo spletna stran, ki bo prikazovala kolesarsko ponudbo, pripravljene bodo fotografije in videoposnetek za marketinške namene ter izdelani bodo letaki.

Z operacijo si Zavod za turizem in razvoj Lendava prizadeva za trajnostni razvoj kolesarske turizma v sožitju z naravo ter povečanje zavednosti lokalnega prebivalstva za uporabo kolesa za zdrav način življenja. V ta namen bo v okviru projekta potekalo objavljanje promocijsko-izobraževalnih člankov, pripravljene pa bodo tudi promocijsko-izobraževalne delavnice. Partnerstvo je inovativno sestavljeno, poleg javnega zavoda v projektu sodeluje tudi društvo, ki ga bomo v kratkem še vključili in predstavnik medijev www.lendavainfo.com.

Operacije bo izvedena predvidoma v celoti v letu 2020.

Rok Petje, v.d. direktorja ZTR: “Z vzpostavitvijo integralnega turističnega paketa si prizadevamo ponuditi kolesarjem in obiskovalcem našega območja novo doživetje v naravi in verjamemo, da bomo tudi zaradi tega produkta v naše območje privabili dodatne obiskovalce. Po drugi strani pa bomo v okviru projekta poskušali vzpodbuditi tudi lokalno prebivalstvo k uporabi kolesa za namene mobilnosti ter  lokalna podjetja za promocijo zdravja na delovnem mestu preko kolesarjenja. S kolesi, ki jih imamo na voljo v KC Murania, bomo v prihodnje organizirali tudi skupinske ture in nudili prijetno kolesarsko doživetje.”

Predstavnik medijev, urednik spletnega portala Lendavainfo, Leon Novak: “Veseli nas, da je nosilec projekta v našem delu, ki ga opravljamo v lokalnem medijskem prostoru, uvidel veliko potenciala in nas v projekt tudi vključil. S serijo člankov bomo k temu projektu dali svoj doprinos in ga, upam, v javnosti še bolj utrdili. Uporaba koles se zvišuje, a kljub temu nekako še ni na zadovoljivi ravni, pa čeprav imamo vse možnosti in naravne danosti. Ta projekt je več kot odličen za promocijo kolesarjenja, saj so razgibane slovenske pokrajine s številnimi naravnimi lepotami idealna izbira za kolesarske ure.”