Bi vzeli v najem en prostor ali celotno stavbo nekdanjih slačilnic NK Nafte?

Občina Lendava je objavila javni poziv, s pomočjo katerega išče interesente za najem enega ali večih poslovnih prostorov na naslovu Kolodvorska ulica 7. V naravi to predstavlja objekt nekdanjih slačilnic lendavske Nafte, ki ni v uporabi odkar je bil zgrajen novi stadion.
Lendavska Občina, ki je lastnica objekta nekdanjih slačilnic lendavske Nafte, prostore v njem daje v najem. Objekt se nahaja na naslovu Kolodvorska ulica 7, že nekaj let pa obstaja ideja, da bi v objektu uredili klubski gostinski obrat. Oddaja nepremičnega premoženja se daje v najem po metodi javnega zbiranja ponudb, skupno pa gre za štiri posamezne in štiri skupne prostore.

V objektu so štiri pisarne. Največja je v izmeri 30 kvadratnih metrov, kvadrature ostalih treh pa se gibljejo med 12 in 13 kvadratnimi metri. Skupni prostori predstavljajo arhiv (3,30 m2), sanitarije (4,62 m2), hodnik (4,08 m2) in stopnišče (15,08 m2). Poslovni prostori so prednostno namenjeni za opravljanje športne in turistične dejavnosti.

Pri tem seveda ne gre pozabiti, da je objekt energetsko potraten in ga je nujno potrebno obnoviti tako odzunaj kakor tudi odznotraj. Potrebna bo zamenjava oken in vrat, prednost pri pridobitvi poslovnih prostorov pa ima ponudnik, ki ima status delovanja v javnem interesu. Ta prostore lahko dobi v brezplačen najem. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 3,50 eur/m2 + DDV.

Najemnik bo dolžan plačevati še vse obratovalne stroške, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Odpiranje ponudb se bo zgodilo 10.12.2018, odpiranje ponudb pa ne bo javno.