Bi na območju Občine Lendava lahko nastali celo dve elektrarni?

Dravske elektrarne Maribor, družba iz skupine Holding Slovenske elektrarne, s ciljem krepitve položaja največjega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov energije v Sloveniji skupaj s partnerji Petrol, d. d., Ljubljana in Nafta Lendava, d. o. o. načrtujejo vzpostavitev pilotne geotermalne elektrarne v Občini Lendava, za kar so konec letošnjega januarja podpisali pismo o nameri, o čemer smo že poročali. Obstaja pa še drugi projekt in sicer postavitev binarne elektrarne na območju med Petišovci in Murskim gozdom.
Geotermalna energija ima zaradi svoje zanesljivost in stalnosti med obnovljivimi viri energije ogromen potencial, saj je v nasprotju z vetrno in sončno energijo konstanto dostopna vse dni v letu. Pred tradicionalnimi viri energije, ki temeljijo na fosilnih gorivih, ima številne prednosti; največja pa je, da je čista in varna za okolje, saj ne proizvaja škodljivih emisij v okolje. Z uporabo geotermalne energije se lahko zmanjšuje uporaba fosilnih goriv, zaradi česar se zmanjšujejo tudi emisije toplogrednih plinov. Druga prednost so zaloge geotermalne energije, ki so na razpolago in so praktično neizčrpne. Geotermalne elektrarne zavzamejo malo prostora, zgrajene so namreč neposredno na viru energije. Dodatna prednost je še zanesljivost, saj proizvodnja ni odvisna od vremenskih vplivov; električna energija se lahko v geotermalni elektrarni proizvaja 24 ur na dan vse dni v letu. Geotermalno energijo lahko uporabljamo za ogrevanje in hlajenje ali pa jo izkoristimo za proizvodnjo električne energije. Za slednje so potrebni ustrezni temperaturni viri, med drugim so primerne tektonsko aktivne regije, kjer se pogosto nahajajo tudi opuščene plinske vrtnine. Teh je po svetu preko deset milijonov, v Sloveniji pa vsaj petnajst, ki predstavljajo potencial za pridobivanje električne energije iz geotermalnih virov.

Geotermalna elektrarna (vrtina Pg-8)

V Dravskih elektrarnah Maribor intenzivno delajo na dveh projektih izrabe geotermalne energije za pridobivanje električne energije, ki pa se med seboj bistveno razlikujeta glede na princip delovanja. Prvi projekt je “Pilotni projekt proizvodnje električne energije do 50 kW z geotermalno gravitacijsko toplotno cevjo v vrtini Pg-8.” Glavni namen je praktična izvedba in uporaba do sedaj v svetu povsem novega načina proizvodnje električne energije z geotermalno gravitacijsko toplotno cevjo, ki je zaščitena s slovenskim patentom SI 23618 A. V sklopu projekta je predvidena izgradnja manjše pilotne geotermične elektrarne 50 kW z geotermično gravitacijsko toplotno cevjo na obstoječi raziskovalni vrtini Pg-8 v Prekmurju v naselju Čentiba.

Binarna elektrarna (vrtina Mg-6)

Drugi projekt predstavlja “Binarno elektrarno večje moči (več MW) na območju med Petišovci in Murskim gozdom.” Binarna elektrarna se od prej omenjene, tj. uporaba geotermalne gravitacijske cevi, razlikuje v uporabi geotermalnega fluida. Medtem ko je pri uporabi geotermalne gravitacijske cevi zadostna ena vrtina, pa sta pri binarni geotermalni elektrarni potrebni vsaj dve, ena proizvodna in ena reinjekcijska vrtina. Ker je potreben relativno velik pretok geotermalnega fluida, tlak in s tem njegovo količino v rezervoarju vzdržujemo z vračanjem toplotno izrabljenega fluida preko reinjicirane vrtine. Za proizvodnjo elektrike se bo izrabljal binarni proces, kar pomeni, da sta v toplotnem izmenjevalcu binarne geotermalne elektrarne dva aktivna zaprta krogotoka: en z geotermalnim fluidom in drugi z delovnim fluidom.

Vrtina Mg-6 na območju med Petišovci in Murskim Gozdom je prepoznana kot potencialna izhodiščna vrtina za nadaljnje raziskave za potrditev možne postavitve omenjene binarne elektrarne. Še vedno pa ostaja mnogo odprtih vprašanj glede obstoja primernega rezervoarja, tj. poroznost in prepustnost, njegova globina in obseg ter entalpija in kemična sestava fluida, na katera je potrebno odgovoriti pred začetkom investicije. Zato je projekt razdeljen v dve fazi. V prvi fazi je potrebno opraviti raziskovalne aktivnosti za potrditev potenciala izgradnje elektrarne ter v drugi fazi izgradnja binarne geotermalne elektrarne. Investicije v obe omenjeni fazi so izredno velike, zaradi česar je nadaljevanje projekta odvisno od možnosti pridobivanja sofinanciranja. Zato smo Dravske elektrarne Maribor v ta namen pripravili in oddali predlog razvojnega projekta RRP Pomurje 2021-2027 ter pripravili in oddali prijavo za pridobitev tehnične pomoči za pripravo na Connecting Europe Facility (CEF) razpise.

Vlada je prepoznala geotermalno energijo kot potencialni vir električne energije v Sloveniji in jo vključila v Načrt za okrevanje in odpornost (NOO).