Bi imeli garažo? Občina Lendava bo tri svoje dala v najem

Občina Lendava ima tri proste garaže, ki jih namerava oddati v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Po ena garaža se nahaja v Tomšičevi ulici, v Ulici Heroja Mohorja in v Kidričevi ulici.
Občina Lendava je lastnica 3 garaž v Kidričevi ulici, 9 garaž v Ulici Heroja Mohorja in 22 garaž v Tomičevi ulici, od tega sta trenutno prosti dve v Ulici Heroja Mohorja in ena v Tomšičevi ulici. Ker je povpraševanje po najemu občinskih garaž v zadnjem letu bistveno večje od prostih kapacitet, bo Občina Lendava izvedla postopek zbiranja ponudb za oddajo garaž v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, pri čemer bo višina najemnine določena na podlagi cenika izbranega cenilca.

Za potrebe izvedbe postopka oddaje garaž v najem je bila sprejeta predmetna višina najemnine, ki je določena na podlagi cenitve, ki ga je izdelal izbran cenilec stvarnega premoženja – nepremičnine. Določitev nove višine najemnine je potrebna, ker je višina najemnin občinskih garaž že vrsto let ista, saj je Občina Lendava te garaže skupaj z višino najemnine leta 2010 prevzela od Razvojnega javnega sklada Lendava – v likvidaciji na podlagi Sporazuma o razdružitvi premoženja, pravic, obveznosti in terjatev Razvojnega javnega sklada Lendava – v likvidaciji in višine teh najemnin vse do danes ni spreminjala.

Občinski svet Občine Lendava je na svoji minuli, sedmi redni seji sprejel višino najemnine za garaže, ki so v lasti Občine Lendava in se dajo v najem. Izmera posamezne se giblje med 13 in 15 kvadratnimi metri, cena za najem posamezne pa je okrog 30 evrov.