Bi Hotižani lahko ostali brez “Nogače”?

Deželna banka Slovenije je kot edina lastnica Semenarne Ljubljana slednjo letošnjega marca prodala družbi Vilinger, s to prodajo pa so se odprli tudi dogovori o prodaji nepremičnin, ki jih ima Semenarna Ljubljana na Hotizi. Gre za del tamkajšnjega vaškega doma ter prireditveni prostor “Nogača.”
Semenarna Ljubljana je v zemljiško knjigo zapisana kot lastnica prireditvenega prostora “Nogača,” kjer se vsako leto odvijajo znani hotiški Ribiški dnevi, ter del tamkajšnjega vaškega doma, v kateri se nahajajo prostori krajevne skupnosti, kulturnega društva ter večnamenska dvorana. Občina Lendava za odkup omenjenega prireditvenega prostora v letošnjem proračunu sredstev ni rezervirala, bi pa urejeno lastništvo veliko pomenilo za bodoče načrte. Pobuda za reševanje tega problema bo na Občino Lendava s strani KS Hotiza dana za naslednje proračunsko leto. Sklep o tem bo seveda primoran sprejeti še prej Svet krajevne skupnosti in, če se bo s tem strinjala večina krajanov na bodočem zboru krajanov. “Nogačo” je sicer Hotižanom ljubljanska semenarna dala v brezplačno uporabo.

Zadružni dom so v času spodbujanja zadružništva po drugi svetovni vojni zgradili krajani Hotize, v njem pa je imela sedež tudi kmetijska zadruga. Trenutno krajani uporabljajo večnamensko dvorano za razne prireditve ter srečanja, a etažna lastnina zaradi nekaterih sporov že dolga leta ni vpisana. Zadruga, ki je delovala v omenjeni stavbi, je v začetku devetdesetih let celotno stavbo olastninila kot svoje premoženje, a je krajevna skupnost po pravdi dosegla sodno poravnano, od takrat pa je v nesporno njenem lastništvu dvorana, dve sobi, ter uporaba stopnišča in sanitarij.