Beltinska občina stopa na pot pametne skupnosti

Kot so preko svoje spletne strani sporočili iz beltinske Občine, ti stopajo na pot pametne skupnosti. Takšen trend oblikovanja mest in vasi se v Evropi sicer dogaja že dlje časa, pa zasleduje potrebe lokalnega okolja ter učinkovito upravlja z viri in storitvami.
“Na evropski ravni je že več let aktualen trend oblikovanja pametnih mest in vasi. Na pot, da postane pametna skupnost, stopa tudi občina Beltinci, pri čemer bomo proces izkoristili za oblikovanje strategije naše občine. Naša strategija bo poosebljala potrebe naše skupnosti ter naš skupen odgovor na probleme in priložnosti, ki jih prinaša sodobna družba. Pametne skupnosti zasledujejo potrebe lokalnega okolja ter učinkovito upravljajo z viri in storitvami,” so sporočili iz tamkajšnje Občine.

Kot še pravijo v Beltincih, je za uspešen proces ključna aktivna lokalna skupnost, kajti želijo si kolektivno oblikovanih rešitev za specifične probleme občine. “Vabim vas, da soustvarjate naše pametno okolje na način, da predlagate rešitve za probleme, ki jih kot skupnost moramo nasloviti. Proces bo uspel le, če se bo z njim identificiralo čim več prebivalcev. Evropa je odločno zakorakala v digitalno in zeleno desetletje. Okvir možnosti za napredek na nacionalni in lokalni ravni ima zgodovinske razsežnosti. Priložnost nadaljnjega razvoja mora izkoristiti tudi občina Beltinci,” je zapisal župan, Marko Virag.

Pripravili so sedem področij, ki predstavljajo temelj strategije pametne skupnosti v Beltincih. Občane naprošajo, da preko spletnega anketnega obrazca t isvoje predloge umestijo v omenjena vsebinska področja, v kolikor pa menijo, da vaš predlog ne sodi v nobeno izmed naštetih, sodelujočim ponujajo še osmo področje (odprto za razne predloge). “Zelo bomo veseli tudi predlogov, ki ponujajo konkretne rešitve za izpostavljene probleme,” so zapisali.

Župan je oblikoval posvetovalno telo, ki ga sestavljajo strokovnjaki z raznih področij. Posvetovalno telo, ki bo procesu dajalo prepotrebno dinamiko, ni zaprtega tipa, zato vse tiste najbolj zainteresirane župan vabi, da se jim pridružite. “Smo na začetku procesa in v naslednjem obdobju bodo sledile še številne ključne aktivnosti. Za identificirane probleme bomo iskali najboljše rešitve, prav tako bomo prisluhnili mnenjem in predlogom podjetij, obrtnikov, kmetov, društev, izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih organizacij, javnih zavodov ter vseh drugih deležnikov, ki so pomembni za razvoj naše občine. Izdelali bomo strategijo z rešitvami, ki jih bomo lahko vsi razumeli in s katerimi se bomo vsi identificirali. Že v drugi polovici letošnjega leta bomo pristopili k oblikovanju in testiranju rešitev, pri čemer si želimo, da bo največ rešitev plod domačega znanja,” je še zapisal.