Beltinci: Štipendije jih bo prejemalo deset

Minuli petek dopoldan je v sejni sobi Občine Beltinci potekal Slavnostni podpis pogodb za podelitev štipendij v Občini Beltinci. Občina v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo štipendije podeljuje že enajsto leto zapored.
V Občini Beltinci so ponosni na svoje študente, ki vestno in z veliko mero veselja pridobivajo znanje in se izobražujejo, tako, da bi nekoč v svojih življenjih izpolnili in dosegli zastavljene cilje, tiste, ki si jih tako želijo, tudi opravljanje želenega poklica.

Občina Beltinci je zagotovila sredstva za štipendije skupaj s Pomursko izobraževalno fundacijo in jih minuli petek deset tudi podelila. Štipendije so prejeli študenti s stalnim bivališčem v občini Beltinci, Občina pa enoletne štipendije zagotavlja že enajsto leto zapored.

Štipendije so tako kot minula leta, tudi letos prejeli v sejni sobi Občinske zgradbe, kjer so pogodbe o štipendiranju tudi bile podpisane. Štipendije bo tako prejemalo deset študentov, z najvišjimi povprečnimi ocenami v minulem študijskem letu.

Pet štipendij je bilo podeljenih študentom naravoslovnih oziroma interdisciplinarnih ved, pet štipendij pa študentom družbenih oziroma humanističnih ved. Štipendije so bile razpisane za študijsko leto 2017/2018, za študij v Republiki Sloveniji in, pohvalno, tudi v tujini. 

V sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo so štipendije poleg Občine Beltinci, podeljevale tudi Občine Tišina, Puconci in Moravske Toplice. V omenjenih Občinah se zavedajo, da so študentje v Pomurju hendikepirani v primerjavi z ostalimi študenti, ker se morajo na študij voziti v Maribor ali Ljubljano in s tem so tudi stroški večji.