Beltinci: Podpis pogodbe za rekonstrukcijo ceste Dokležovje – Ižakovci

V prostorih Občine Beltinci je bil opravljen podpis pogodbe za rekontrukcijo/obnovo ceste med Dokležovjem in Ižakovci. Občina je za naložbo najela kredit, najem kredita pa je potrdil tudi občinski svet.
V sejni sobi Občine Beltinci je dne potekal podpis pogodbe za operacijo “Rekonstrukcija ceste Dokležovje – Ižakovci” med podjetjem Pomgrad d.d. in Občino Beltinci. Za izvedbo del je bilo izbrano podjetje Pomgrad d.d., ki je v skladu z razpisanimi pogoji predložilo najugodnejšo ponudbo. Boris Sapač, član uprave Pomgrada, je ob podpisu poudaril, da je lahko beltinska občina za vzor drugim glede vlaganj v cestno infrastrukturo, kajti “občinam zmanjkuje denarja za tovrstne naložbe”.

Projekt obsega rekonstrukcijo ceste od konca naselja Ižakovci do krožišča v naselju Dokležovje v skupni dolžni 2,62 km. Hkrati se bosta sklopu projekta izvedla umirjevalna otoka z javno razsvetljavo pred naseljema Ižakovci in Dokležovje, uredil pa se bo tudi hodnik za pešce z odvodnjavanjem v zaselku Nemščak, v skupni dolžni 120 metrov. Pri Pomgradu so ponosni, da so bili izbrani na razpisu, dela pa bodo predvidoma končana v štirih mesecih.

Skupna vrednost naročila znaša: 725.407,73 evrov.