Beltinci bogatejši za dve polnilni postaji za električna vozila

V Beltincih si lahko uporabniki električnih vozil odslej slednja tudi napolnijo. V minulih dneh sta bili namreč postavljeni dve polnilnici -ena pri gasilskem domu in ena pred občinsko stavbo.
Beltinska občina je bila uspešna na minulem javnem razpisu Eko sklada. V občinsko malho je za potrebe postavitve dveh polnilnic za električna vozila -kolesa in avtomobile kapnilo 6.000 evrov, polnilnici pa že stojita. Obe se nahajata v središču Beltincev in sicer ena pri tamkajšnjem gasilskem domu na naslovu Ulica Štefana Kovača 5 ter še ena pred občinsko zgradbo na naslovu Mladinska ulica 2. Obe polnilni postaji sta identični, opremljeni pa sta z eno enofazno in eno trifazno vtičnico za hitro in počasno polnjenje električnih vozil.

Polnilnici sta bili postavljeni v sklopu razpisov za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo za obisk teh območij. “S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave. Hkrati bo zagotovljena pokritost zavarovanih in varovanih območij oziroma območij ohranjanja narave z infrastrukturo polnilnih postaj za električna vozila, kar bo eden od temeljev za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti,” so zapisali pri Eko skladu.

Občina vlagateljica, ki ima delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih, lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih polnilnih postaj. Nova polnilna postaja pomeni polnilno postajo, ki je kupljena s strani občine vlagateljice kot prve lastnice, in sicer po oddaji vloge na javni poziv.